Snart færdig

Du skal overflyttes til din lokale kreds

Som færdiguddannet lærer skal du ikke længere være medlem af Lærerstuderendes Landskreds. Du skal i stedet meldes ind i en af Danmark Lærerforenings' lokale kredse. Det er her, du fremover vil kunne søge rådgivning om blandt andet løn- og ansættelsesforhold.

Der er helt særlige kontingentregler, når du, som dimittend, overflyttes til din lokale kreds i Danmarks Lærerforening. Du får 2 måneders kontingentfritagelse, og i de efterfølgende 4 måneder skal du kun betale halvt kontingent.

Log ind på ’Min side’ og registrér dig som færdiguddannet under punktet ’Selvbetjening’. Alternativt kan du skrive en mail til LLmail@dlf.org.