Udmeldelse

Sådan gør du

Hvis du ønsker at melde dig ud af Lærerstuderendes Landskreds, skal du sende en mail til LLmail@dlf.org I mailen skal du oplyse dit fulde navn og cpr-nummer.

Udmeldelsen skal ske med minimum en måneds varsel til den 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.