Læreruddannelsen

Læreruddannelsen

Læreruddannelsen er en fireårig uddannelse, som giver dig både et teoretisk og et praktisk grundlag til at støtte elever i deres udvikling af faglige, sociale og demokratiske kompetencer

Som lærerstuderende får du mulighed for at udvikle dine undervisningskompetencer gennem uddannelsens faste praktikperioder. Og du kan sammensætte din egen uddannelse ved at vælge de fag, du er interesseret i.

Læreruddannelsen består blandt andet af:

  • En række obligatoriske fag herunder pædagogik, psykologi, lærerfaglighed og almen dannelse
  • To valgfri undervisningsfag (tidligere linjefag) + et undervisningsfag, som skal være enten dansk eller matematik
  • Praktik fordelt over alle fire studieår
  • Et afsluttende bachelorprojekt

Optagelse på læreruddannelsen

Du kan søge ind på læreruddannelsen via optagelse.dk. Hvis du har 7 eller derover i gennemsnit fra din adgangsgivende eksamen, kan du søge via kvote 1. Er dit snit under 7, skal du søge ind via kvote 2 og til optagelsessamtale.

Læs mere om ansøgning og optagelse.

Ny læreruddannelse

Måske har du hørt om den nye læreruddannelse? Den trådte i kraft i sommeren 2013. Klik og læs mere om den nye læreruddannelse.

Uddannelsessteder

Du kan læse til lærer på 15 forskellige uddannelsessteder fordelt over hele Danmark. Klik for at se en oversigt over uddannelsesstedernes placering.

Bekendtgørelsen

Her kan du læse, hvad bekendtgørelsen siger om læreruddannelsen: Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen.