Læreruddannelsen

Praktik

Praktik udgør en væsentlig del af læreruddannelsen. Derfor har vi samlet lidt nyttig viden til dig her. Du kan læse mere i vores publikation ’Praktik i læreruddannelsen’

I løbet af dine fire studieår på læreruddannelsen skal du samlet i praktik i 24 uger. Praktikken finder sted i folkeskolen og om muligt også i andre skoleformer. Normalt gennemfører du din praktik i grupper på to til fire studerende, men i særlige tilfælde kan du også vælge at gennemføre den individuelt.

Inden praktikforløbet

Før du starter i praktik, er det en god idé at søge information om dit praktiksted fx på nettet og fra andre studerende. Du bør desuden overveje, hvilke faglige og personlige mål, du har for din praktik, samt hvilke kompetencer du ønsker at udvikle.

Under praktikforløbet

Du bør møde dit praktiksted, som du ville møde en ny arbejdsplads. Det vil blandt andet sige, at du skal have respekt for din midlertidige arbejdsplads og dine kolleger. Og du skal overholde mødetider og give besked i god tid, hvis du er forhindret i at komme.

Det er en god idé at skrive dagbog eller logbog om din praktik og de udfordringer, du støder på. På den måde kan du løbende forholde dig til dine faglige og personlige målsætninger. Har du områder, du gerne vil vejledes mere i, skal du gøre din praktikvejleder opmærksom på det.

Efter praktikforløbet

Din evaluering af praktikken er et vigtigt redskab for din uddannelsesinstitution og for praktikstedet til at forbedre praktikken for dine medstuderende. Hvis du har skrevet dagbog eller logbog undervejs i dit praktikforløb, kan du bruge den i forbindelse med evalueringen.

Det er en god idé at fortælle din praktikvejleder, hvis du ønsker sparring og evaluering af dine faglige og personlige målsætninger.

Læs mere i Lærerstuderendes Landskreds’ praktikpjece, der besvarer de mest almindelige spørgsmål om praktikken.