Læreruddannelsen

Studiemiljø

Et godt studiemiljø er vigtigt for din trivsel på studiet

I Lærerstuderendes Landskreds mener vi, at studerendes initiativer på uddannelsesstederne er med til at skabe et godt studiemiljø. Og det vil vi gerne bakke op omkring. Derfor har du mulighed for at søge om støtte til en lokal aktivitet - fx et socialt eller studiepolitisk arrangement.

Har du en god idé?

Hvis du selv har en god idé til, hvad der kan forbedre studiemiljøet på dit uddannelsessted, kan du søge økonomisk støtte via Lærerstuderendes Landskreds' aktivitetspulje.

Download ansøgningsskema til aktivitetspuljen.

Det er en god idé at sørge for, at din ansøgning er så fuldstændig som mulig. På den måde går processen hurtigere.

Har du spørgsmål vedrørende ansøgning om støtte til lokale aktiviteter og arrangementer, er du velkommen til at kontakte sekretariatet.