Gruppelivsforsikring

Som medlem af Lærerstuderendes Landskreds er du automatisk del af vores gratis gruppelivsforsikring

Udbetales kun ved død

Gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring uden opsparing, hvor forsikringssummen alene udbetales ved den forsikredes død i forsikringsperioden.

Skattefri udbetaling

Dækningen ved dødsfald udbetales skattefrit til de efterladte.

Dækning 

Det er uden betydning, om døden skyldes ulykke eller sygdom. Forsikringen dækker en sum på kr. 50.000 kr. ved død. 

Har du spørgsmål vedrørende din gruppelivsforsikring, kan du læse mere her eller kontakte Danmarks Lærerforening.

Efter endt uddannelse

Når du er færdiguddannet, vil du ikke længere være gratis dækket af den frivillige gruppelivsforsikring. Hvis du ikke længere ønsker at være dækket af forsikringen, kan du opsige den uden varsel, når du modtager din første opkrævning for forsikringen.