Nyheder

Økonomiske konsekvenser af faldende medlemstal

10. marts 2016

Fra den 1. juli ’16 skal du betale 55 kr. om måneden for at være medlem af Lærerstuderendes Landskreds. Faldende medlemstal betyder, at organisationen har set sig nødsaget til at sætte kredskontingentet op.

Vi vil gerne kunne hjælpe dig bedst muligt – også i fremtiden. Men faldende medlemstal har gjort det svært at få enderne til at mødes rent økonomisk. Derfor har Lærerstuderendes Landskreds set sig nødsaget til at sætte kredskontingentet op med 10 kr. pr. 1. juli ’16. Fra denne dato stiger det månedlige kontingent for medlemskab af Lærerstuderendes Landskreds derfor fra de nuværende 45 kr. til 55 kr.

Midlertidig løsning

Det forhøjede kredskontingent skal ses som en midlertidig løsning ind til medlemstallet stiger igen. Og husk at beløbet er fradagsberettiget, så du i praksis kun vil opleve det som en stigning på ca. 5 kr. om måneden.