Nyheder

Aalborg Kommune greb bolden

20. januar 2017

I Aalborg kan den lokale LL klub ikke få armene ned. De fik ikke bare hesten til truget. De fik den også til at drikke. Derfor betyder, at klubben er blevet inviteret med i processen omkring den nye partnerskabsaftale mellem læreruddannelsen og Aalborg Kommune. 

I slutningen af 2016 indkaldte LL Aalborg skolechefen i Aalborg Kommune og uddannelseschefen for læreruddannelsen i Aalborg til et møde for at forbedre praktikforholdene for de lærerstuderende i den nye partnerskabsaftale, som skal forhandles på plads til foråret.

Det er der kommet godt nyt ud af ifølge klubbens formand, Jakob Madsen.

”Vi fik ingen garantier, men de var lydhøre. Skolechefen var enig i, at flere af punkterne i den nye partnerskabsaftale skal forbedres, og at der gerne må være flere krav til skolerne, ” lyder det fra LL Aalborgs formand, som fortsætter:

”Skolechefen åbnede op for, at vi skal være på medhør, når de skal til at forhandle den nye partnerskabsaftale. Dermed får vi lov til at kommentere på de nye forslag, inden de bliver besluttet.” 

Bedre organisering af praktikken

Til mødet fik de vendt flere punkter, som LL Aalborg synes var kritisable ved den nuværende partnerskabsaftale. Især var det organiseringen af praktikken, som var på dagsordenen.   

”Vi snakkede en del om organiseringen af praktikken. Vi er enige om, at det skal ses som et fuldtidsarbejde på 40 timer. Vi var dog ikke enige om, hvordan de 40 timer skal skemalægges,” fortæller Jakob Madsen og fortsætter:

”Vi synes, at skolerne skal stå for organiseringen af praktikken. Det er nemlig for voldsomt for en førsteårsstuderende at skulle tilrettelægge sin første praktik. Heldigvis blødte skolechefen op og blev enig med os i, at det godt kunne være mere planlagt.”

Ifølge formanden kom de til mødet også ind på, at der skulle være mere faste rammer for antallet af undervisningstimer i praktikken med et minimumskrav samt flere timer til observation af praktiklærerens undervisning.

Overraskende udvikling

Efter mødet kunne LL Aalborg trække sig tilbage og gøre status. Det betød også, at de aftalte et nyt møde med studielederen for læreruddannelsen i Aalborg for at få læreruddannelsens perspektiver på deres krav. Herfra kan formanden også berette om godt nyt.

”Vi oplevede, at vores studieleder var enig med os, og hun kunne også nikke genkendende til problemerne. Hun fortalte os, at de er gået i gang med at se på, hvad de kan gøre for at forbedre praktikforholdene i den nye aftale,” forklarer Jakob og fortæller videre om, at mødet tog en noget uventet drejning:

”Vores studieleder ville rigtig gerne have vores synspunkter med i den nye aftale. Derfor åbnede hun op for, at vi kan sidde med til nogle af møderne, så vores ønsker også bliver hørt.”

Tak til Aalborg Lærerforening

Udover de tre parter var Aalborg Lærerforening også med til mødet, hvilket var til stor hjælp.

”Det var god ting for os at have dem med. De havde nemlig overblikket og kunne holde mødet i kort snor, så det ikke gik ud af en tangent,” fortæller lokalformanden.

Ifølge Jakob Madsen er det et samarbejde, som de helt sikker kan anbefale andre klubber, og LL Aalborg vil for fremtiden arbejde på at styrke forholdet.

Ikke i mål endnu

På trods af et godt møde vil klubben ikke hvile på laurbærrene. Derimod vil de tage de første spadestik, så de lærerstuderende kommer til at kende til partnerskabsaftalens indhold.

”Vi vil arbejde for at udbrede kendskabet til partnerskabsaftalen. Vi oplever desværre, at mange lærerstuderende ikke kender den, før de er færdige i praktikken. Der er det tit for sent,” fortæller lokalformanden og afslutter:

”Derfor vil vi nu lægge pres på læreruddannelsen, så de bliver bedre til at oplyse de lærerstuderende om deres rettigheder og om hvilke forventninger, der er til dem i praktikken.”

Vi følger LL Aalborg tæt i deres arbejde for at påvirke den nye partnerskabsaftale mellem Aalborg kommune og læreruddannelsen i Aalborg.

Tidligere artikler i sagen

Aalborg giver bolden op til bedre praktikforhold