Nyheder

Brug for hjælp i eksamenstiden?

18. juni 2015

I Lærerstuderendes Landskreds kan vi blandt andet hjælpe dig med at udforme en eksamensklage eller stille med en observatør til din mundtlige eksamen. Men du skal tænke dig godt om, inden du klager. Det kan have konsekvenser, som du måske ikke har forudset.

Klage

Du skal tænke dig godt om, inden du klager. Det kan have konsekvenser, som du måske ikke har forudset. Fx er en ny bedømmelse eller reeksamen ingen garanti for en højere karakter. Faktisk kan udfaldet lige så vel blive den samme eller måske endda en lavere karakter.

 Du kan klage over: 

  • Prøvegrundlaget: Prøvespørgsmål, opgaver og lignende samt deres forhold til uddannelsens mål og krav

  • Prøveforløbet: Måden hvorpå din eksamen er foregået

  • Bedømmelsen: Udfaldet af din eksamen

Det er også altid en god idé at orientere dig i din studieordning, hvor det står beskrevet, hvilke regler der gælder ved prøver. Du kan finde din studieordning på dit uddannelsessteds hjemmeside.

 Læs mere om, hvordan du klager i pjecen ’Klage over eksamen? – sådan gør du’

Observatør

I Lærerstuderendes Landskreds kan vi stille med en observatør, hvis du er bekymret for, om din eksamination kommer til at forløbe retmæssigt. Det kan fx være på grund af tidligere personlige uoverensstemmelser med eksaminator. 

Du er altid velkommen til at kontakte Lærerstuderendes Landskreds' sekretariat eller din lokale LL-klub for mere information.