Nyheder

Det faglige input: Altid med og altid på vej

22. oktober 2015

Lærerne ser den gode elev som aktivt deltagende, men elever lærer ikke nødvendigvis mest af altid at være aktive. Idealbilledet af det aktivt deltagende menneske gennemsyrer uddannelsessektoren. Men kommer fokus på at skabe aktive elever til at skygge for de stille, de udfordrede og alle de andres læring?

Vi skal være oplagte, nysgerrige, motiverede, talende og bidrage aktivt i undervisningen, fra vi træder ind i 0. klasse, til vi forlader universitetet. Den ideelle elev er den aktivt deltagende elev. Også arbejdslivet er gennemsyret af idealet om det aktive menneske, der hele tiden er på vej og kan handle, kommunikere og udvikle sig ud af enhver situation. Og i privatlivet kan vi gennem en aktiv indsats hele tiden udvikle os, gå efter nye mål og modellere den bedste version frem af os selv.

I en ny undersøgelse stiller Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) skarpt på gymnasieelevernes forskellige læringsforudsætninger og lærernes overvejelser over at undervise klasser med stor spredning blandt eleverne. Her er det gennemgående læringssyn kort sagt: Den, der er aktiv, er også den, der lærer, fortæller evalueringskonsulent Thea Nørgaard Dupont, der er projektleder på undersøgelsen ’Gymnasieelevers baggrund og forskellighed’.

- Det er et tydeligt mønster i vores undersøgelse, at lærerne ser den gode elev som den aktivt deltagende elev, der bidrager til undervisningen.

I forbindelse med undersøgelsen har hun og hendes kolleger blandt andet interviewet en stribe gymnasielærere og observeret undervisningen i en række gymnasieklasser. Observationerne bekræfter billedet af store forskelle på aktive og ikke aktive elever.

- Nogle elever er meget talende, kaster sig synligt ind i undervisningen og har altid et bud og en holdning i klassediskussionerne. Samtidig sidder der en anden gruppe af elever i klassen, som ikke får sagt så meget, men sidder og tager noter og lytter. Der er altså nogle meget synlige forskelle, konstaterer Thea Nørgaard Dupont.

Læs hele artiklen i Magasinet Asterisk