Nyheder

Det faglige input: Folkeskolereform og hverdagsliv i børnehøjde

22. september 2015

Hvordan ser skolereformen ud i børnehøjde? Kan den forstås, mærkes, ses og høres af og hos dem, det hele drejer sig om: eleverne. De spørgsmål optager kultursociolog Ida Wentzel Winther, og hun er netop ved at afslutte et forskningsprojekt om netop det. 

Kultursociolog Ida Wentzel Winthers forskningsprojekt udsprang af, at der i debatten har været meget fokus på lærere og skoleledere, men hun savnede, at forskere kiggede på reformen fra elevernes perspektiv. 

- Jeg var på fire forskellige gennemsnitlige folkeskoler i Danmark og snakkede derudover med elever fra i alt syv skoler. Børnene gik i 4.-8. klasse. Min intention var at få et øjebliksbillede af, hvordan en række elever har oplevet starten på reformen, mens de stadig kan huske, hvordan det var før, fortæller kultursociolog Ida Wentzel Winther.

- Det slående ved at tale med børnene var, at de var præget af en skuffelse over reformen. De oplevede ingen forskel i deres hverdag, bortset fra at de nu havde længere skoledage. Et af børnene karakteriserede den nye skoledag således: ’Vi får lige en lufter og laver lidt flere sprællemænd, og det var vist det’.

- Børnene oplever, at de ikke er blevet hørt, og at de er blevet stillet alt muligt i udsigt, som er gået fløjten. De er blevet lovet mere bevægelse, men mange steder er det blevet afskaffet, fordi det alligevel ikke kunne nås. Og så er mange af de store elever bare meget trætte og synes, de har fået meget lange skoledage. Især eleverne på landet, hvor en del har lang transporttid i begge ender af dagen, og hvor flere tager hjemmefra kl. 7 og først er hjemme igen efter kl. 16.30.

- De små elever snakker meget om, at der ikke er sket noget af det, de var blevet lovet. Der er også et par stykker i filmen, som er meget glade for at gå i skole. Det er i høj grad dem, der også var glade for at gå i skole før reformen.

Læs hele artiklen i Magasinet Asterisk