Nyheder

Det faglige input: Skal vi skrue op for kunst og kreativitet?

13. april 2015

De musisk-æstetiske fag er under pres, både i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne. Men bør den frie kreativitet fylde mere i børn og unges uddannelse? JA, mener billedkunstner Bjørn Nørgaard - vi undervurderer kunstens potentiale. NEJ, siger professor Niels Egelund – ikke på bekostning af den faglige oprustning inden for læsning, matematik og naturfag. 

Hvor stor en del af skolens fag burde være kunstneriske?

Bjørn Nørgaard:
- Når jeg bliver undervisningsminister skal 25 procent af fagene være kunstneriske, hele vejen op igennem skolesystemet.

Niels Egelund:
- Jeg synes, der er en udmærket fordeling.

Er de æstetisk-musiske discipliner under pres i uddannelsessystemet?

Bjørn Nørgaard:
- Ja. Men det er hele den æstetiske og musiske tilgang til tilværelsen. Som verden ser ud lige nu, har man politisk besluttet sig for, at begreber relateret til produktion, arbejde og vækst er de eneste, der tæller. Her kan fag som billedkunst ikke rigtig følge med, for det er ikke et fag, der kan målstyres til at medføre en eller anden rationel gevinst.

Hvorfor er det i dine øjne vigtigt med de æstetisk-musiske fag?

Bjørn Nørgaard:
- Hvis vi fratager børn de æstetiske fagområder i undervisningen, slår vi det her samfund ihjel. I fag som billedkunst, men også musik og det nye håndværk og design, lærer vi gennem egne erfaringer at danne os en virkelighedsopfattelse. Det er en frisættende kraft. Vi bruger os selv – vores øjne, vores hænder, vores tale, vores hjerte i forhold til hænderne.  

Hvorfor har man hørt så lidt til de kreative fag i forbindelse med folkeskolereformen?

Niels Egelund:
- Man kan jo ikke have fokus på alt, og reformen har først og fremmest skullet give fag som dansk, matematik og naturfag et boost. Når det er sagt, har reformen netop en indbygget fleksibilitet med den understøttende undervisning, og det er netop nogle lektioner, der skal rumme den tværfaglige og kreative undervisning og også gerne elementer fra de æstetisk-musiske fag. Det er også her, skolerne har fået bedre muligheder for at skemalægge tid til ekskursioner ud af huset, så man kan besøge museer eller udøvende lokale kunstnere.

Hvorfor skal fagene integreres i andre fag frem for selv at fylde mere på skemaet?

Niels Egelund:
- De kunstneriske fag er jo en slags dannelsesfag, der er med til at formidle den kulturarv, vi er rundet af. Men jeg mener, at kunst og musik i høj grad kan integreres i de eksisterende fag. Hvis man synger i kristendomsundervisningen, skulle sangen gerne lægge sig i relation til det, man ellers beskæftiger sig med. Hvis man ikke er glad for at synge, kan 45 minutters sang være lang tid, så det er fint at få det spredt ud i de forskellige fag.

Ovenstående er et uddrag af en faglig artikel bragt i Magasinet Asterisk, som udgives af DPU. 

Læs artiklens fulde længde her.