Nyheder

Det faglige input: Teknologi gør os rådvilde

13. marts 2015

Interaktive tavler, iPads, PDA og en masse anden ny teknologi har invaderet læreres og sygeplejerskers hverdag. Invasion foregår ofte hen over hovedet på de fagprofessionelle, for de mangler grundlæggende forståelse af teknologi. Konsekvensen er spildt teknologi og frustration, viser det omfattende forskningsprojekt TECHNUCATION, der står bag en ny læringsmodel for teknologiforståelse.

Eleverne er midt i en geografitime, og læreren vil vise, hvordan Afrika ser ud. Han står foran den interaktive tavle og burde egentlig bruge den. Men noget afholder ham fra det. I stedet griber han en tusch og tegner Afrika i hånden. Men hvorfor bruger læreren et forældet redskab, når nu skolen har investeret i smarte interaktive tavler? Et omfattende forskningsprojekt stiller skarpt på, hvad der sker, når teknologi griber ind i en fagprofession. 

Eksemplet viser, at det er et relationsforhold mellem lærer og elever, der står på spil. Det handler ikke bare om teknisk formidling af et stof. Læreren har tidligere haft dårlige erfaringer med, at teknologien ikke fungerer, siger professor Cathrine Hasse fra DPU.  

TECHNUCATION viser, at relationsforhold spiller en meget større rolle, end man tidligere har regnet med. Medarbejderne har ikke fælles redskaber til at håndtere det uforudsigelige i ny teknologi, så det kan blive den personlige, dårlige erfaring, der kommer til at blive en barriere. 

Gennem feltobservationer og 149 interviews med lærere, sygeplejersker, ledere og teknologikonsulenter har forskergruppen fundet frem til, at vi typisk overser eller undervurderer teknologiens indflydelse på det faglige arbejde. Det betyder, at den teknologiske invasion ofte foregår hen over hovedet på de fagprofessionelle. 

Udgangspunktet for TECHNUCATION er, at udvikling af ny teknologi ikke må ske alene på teknologiens præmisser, men skal ske i et samspil med læreres og sygeplejerskers professionsfagligheder. Derfor har forskerne udviklet en ny læringsmodel for, hvordan professionsudøvere som lærere og sygeplejersker kan tilegne sig teknologiforståelse. Modellen lægger op til, at de professionsuddannede skal lære at forholde sig aktivt og analytisk til, hvordan de anvender konkrete teknologier, der indgår i arbejdslivet.

Ovenstående er et uddrag af en faglig artikel bragt i Magasinet Asterisk, som udgives af DPU.

Læs artiklens fulde længde i magasinet Asterisk.