Nyheder

Det faglige input: Vi må værne om specialpædagogisk viden

20. maj 2015

Stadig flere specialpædagogiske institutioner lukker og slukker, og med dem forsvinder vigtig specialpædagogisk viden. Folkeskolens mål om øget inklusion fordrer samarbejde med specialpædagogik, hvis ikke børnene skal blive de store tabere, mener Lektor i specialpædagogik, Lotte Hedegaard-Sørensen.

Jeg er meget kritisk over for den måde, man så at sige har ’af-specialiseret’ specialpædagogikken på. Man har længe ment, at man skulle lægge vægten på det, man betragter som kerneopgaverne, at børn skal være i deres egne lokalmiljøer osv. Men dermed siger vi også politisk, at det er en rigtig god ide, at der ikke kommer specialister ind, som ved noget særligt, for de er med til at synliggøre, umyndiggøre og trække nogle væk fra deres egne livssammenhænge.

Men det er dybt problematisk, hvis af-specialisering betyder, at specialpædagogiske institutioner og specialiserede institutioner nedlægges i det omfang, som det sker nu. Der er også en økonomisk dagsorden bag inklusionsmålsætningerne. Forskernes rolle er at pege på, hvad det er for en specialpædagogisk viden, vi må holde fast i, og hvordan det kan lade sig gøre at overføre den.

Det er vores store udfordring. Man kan ikke bare konstruere sig ud af specialpædagogiske problemstillinger, som inklusionsdagsordenen nogle gange er blevet til taget til indtægt for. Mit svar er et andet: Det er kombinationen af at anvende specialpædagogisk viden og almenpædagogisk og didaktisk viden på nogle fornuftige måder, som ikke er marginaliserende og stigmatiserende.

Lotte Hedegaard-Sørensen Lektor i specialpædagogik og koordinator for Masteruddannelsen i specialpædagogik, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU). Hun forsker i læreres specialpædagogiske og inklusionspædagogiske praksiskompetencer og har netop afsluttet et forskningsprojekt i samarbejde med specialskolelærere om kvalitetsudvikling af undervisningen. Forfatter til flere artikler og bøger om inklusion, blandt andet ’Inkluderende specialpædagogik’ (Akademisk Forlag, 2013).

Ovenstående er et uddrag af en faglig artikel bragt i Magasinet Asterisk, som udgives af DPU. 

Læs hele artiklen her.