Nyheder

Højdepunkter fra årsmødet

8. marts 2016

På weekendens årsmøde, diskuterede deltagerne blandt andet det nye bevillingssystem for videregående uddannelser, censorsystemets rolle i kvalitetssikringen af uddannelser og anbefalinger til skoleovertag. 

Med i processen om nyt bevillingssystem for videregående uddannelser

- Det nye bevillingssystem kan få store konsekvenser for tilrettelæggelsen af vores uddannelser, derfor er det essentielt, at vi er med i processen. Deadline for bidrag til høringsprocessen lå inden årsmødet, og vi er derfor glade for, at årsmødet kunne bakke op om vores indsendte holdninger, udtaler formand for Lærerstuderendes Landskreds, Christian Dalby.

Lærerstuderendes Landskreds mener, at kvaliteten af de enkelte udbud bør være afgørende for beslutninger om nye udbud, lukninger eller flytninger af allerede eksisterende udbud. Bevillingssystemets struktur bør give det politiske niveau øget mulighed for at tage ansvar for kvaliteten på alle udbud og de dertilhørende udgifter. På nuværende tidspunkt kan ministeren blokere en lukning, på trods af at en institution fx ikke kan drive det uden at trække midler fra andre udbud. Derfor bør bevillingssystemet indrettes, så det samlede system understøtter, at der er opretholdes et passende antal uddannelsessteder landet over.

Mere folkeskole i læreruddannelsen

- På årsmøde ’15 havde vi en god diskussion om skoleovertag. Vi blev enige om, at diskussionen krævede et grundigere forarbejde. I løbet af året har vi indhentet erfaringer og eksempler fra studerende og vores bud på, hvad der skal til for at praksistilknytning kan bidrage til udvikling både hos os studerende og ude på skolerne er stærkt, synes jeg. Jeg glæder mig meget til arbejdet det kommende år. Ambitionen om mere folkeskole i læreruddannelsen skal simpelthen indfris nu. Vi studerende er klar, siger formand for Lærerstuderendes Landskreds, Christian Dalby.

Lærerstuderendes Landskreds mener, at praksistilknytning skal overholde følgende retningslinjer:

  1. Studerende må aldrig overtage ansvaret for undervisningen eller andre opgaver
  2. Praksissamarbejde skal understøtte studerendes faglige udvikling
  3. Praksistilknytning skal også understøtte samarbejdspartnernes pædagogiske udvikling, herunder lærere, skoler og kommuner
  4. Praksistilknytning skal være en bedømmelsesfri zone. Praksistilknytning skal ikke selvstændigt bedømmes, men kan indgå i en modulevaluering.
  5. Det skal sikres, at alle studerende tilbydes mulighed for praksistilknytning, således at de studerende ikke oplever urimelige forskelle for mulighed for faglig udvikling
  6. Praksissamarbejde skal tilrettelægges så studerende oplever praksistilknytning på alle moduler
  7. Praksissamarbejdet skal forberedes og efterbehandles af studerende i samarbejde med lærer og/eller underviser
  8. Alle parter i samarbejdet skal kunne målsætte praksistilknytningen
  9. Eleverne som indgår i praksissamarbejdets gennemførelse har ret til fagligt kvalificeret undervisere

Censorsystemet- en vigtig brik i kvalitetssikringen af uddannelser

Lærerstuderendes Landskreds mener, at censorsystemet i kraft af deres kontakt med og viden om studerendes faglige niveau, er en vigtig brik i kvalitetssikringen af uddannelser. Censorerne bør opsamle deres viden og rådgive i forbindelse med ny lovgivning og gøre opmærksom på uhensigtsmæssige udviklinger og generelt kommentere implementering af nye tiltag og implementering af nationale initiativer på de forskellige udbud.

I august ’16 vil censorudvalget, nedsat under Styrelsen for Videregående Uddannelser, komme med deres anbefalinger. I løbet af foråret vil Lærerstuderendes Landskreds blive inviteret til et møde, hvor anbefalinger til udvalget kan fremlægges.

- Vi ved, at censorudvalget er i fuld gang, og det er vigtigt, at vi er på forkant med situationen. Med den vedtagne præcisering af censorernes nødvendige bidrag til kvalitetssikring og udvikling af uddannelsessystemet, synes jeg, at vi kan bidrage med et stramt og skarpt fokus samt gode råd, når vi bliver inviteret indenfor, fortæller formand for Lærerstuderendes Landskreds, Christian Dalby.