Nyheder

Kom til demo mod milliardnedskæringer på uddannelse

12. oktober 2015

Demo den 29. oktober kl. 16 på Rådhuspladsen i København og Aarhus. Stop milliardnedskæringer på uddannelse. Hæv kvaliteten. Investér i fremtiden. Det er overskriften på demoen mod regeringens forslag om besparelser på uddannelse. 

Hvad: Demo mod milliardnedskæringer på uddannelse

Hvor: Rådhuspladsen i København og Aarhus

Hvornår: Den 29. oktober kl. 16

I forbindelse med offentliggørelsen af den nye finanslov er Lærerstuderendes Landskreds, sammen med en lang række organisationer, gået med i initiativet Uddannelsesalliancen. Indtil videre er 30 organisationer en del af Uddannelsesalliancen, og flere kommer til.

Uddannelsesalliancen har til formål at sige fra over for uddannelsesnedskæringerne med en stor demonstration på Rådhuspladsen i både København og Aarhus torsdag d. 29. oktober.

- De bebudede nedskæringer på uddannelse over de næste fire år, vil betyde ringere kvalitet og lukninger af udbud. Både blandt studerende, undervisere, ledere og kommende kollegaer er der enighed herom. Vores uddannelser har allerede gennemført besparelser de seneste år – nu er det tid til at prioritere og investere i fremtiden, siger Christian Dalby, formand for Lærerstuderendes Landskreds. 

Find Uddannelsesalliancen på Facebook

Tilmeld dig demonstrationen d. 29. oktober i København her.

Tilmeld dig demonstrationen d. 29. oktober i Aarhus her.

 

Hvem er med i Uddannelsesalliancen?

Lærerstuderendes Landskreds

Erhvervsskolernes Elevorganisation

Danske Studerendes Fællesråd

Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Sygeplejerskestuderendes Landssammenslutning

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

Metal Ungdom

FTF

Gymnasieskolernes Lærerforening

3F Ungdom

Bibliotekarforbundet

Handelsskolernes Lærerforening

Forbundet Arkitekter og Designere

LO Ungdom

HK Ungdom

BUPL

Dansk Magisterforening

Djøf Studerende

Uddannelsesforbundet

Dansk Socialrådgiverforening

Socialpædagogerne

Dansk Journalistforbund

Danske mediestuderende

IBIS

FOA Ungdom

Danmarks Lærerforening