Nyheder

Kortere mandatperiode og styrkelse af medlemsdemokratiet

8. marts 2016

I weekenden dannede Læreruddannelsen Jelling rammerne om Lærerstuderendes Landskreds’ årsmøde. Her blev det bl.a. vedtaget, at formand og næstformand skal vælges for ét år ad gangen – mod to år, som har været mandatperioden ind til nu. For at styrke medlemsdemokratiet har årsmødet desuden vedtaget at nedlægge forretningsudvalget. 

1-årig mandatperiode gør det mere overskueligt at stille op

Lærerstuderendes Landskreds’ årsmøde har vedtaget, at formand og næstformand vælges for ét år ad gangen, hvilket er en halvering af den tidligere mandatperiode. Dette sker dels for at gøre det mere overskueligt at stille op til posten som henholdsvis formand eller næstformand uden at det griber for meget ind i den enkeltes studieforløb. Desuden imødekommer den kortere mandatperiode potentielle kandidater, som er bosiddende uden for Københavnsområdet.

Styrkelse af medlemsdemokrati

For at skabe kortere afstand mellem bestyrelse og medlemmer har årsmødet desuden vedtaget at nedlægge forretningsudvalget - og dermed styrke demokratiet i organisationen. Den nye struktur skaber mulighed for en mere dynamisk koordinering af arbejdet fx arbejdsgrupper, hvor aktive medlemmer kan påtage sig større ansvar i perioder.