Nyheder

Læreruddannelsen Esbjerg: Ny formand for LL-klubben

10. december 2015

Didde Knudsen har ansvaret for arbejdet i den lokale LL-klub på Læreruddannelsen Esbjerg. Læs hvorfor hun valgte at stille op, og hvad hun vil arbejde for. 

Hvorfor har du valgt at stille op som formand for klubben på Læreruddannelsen Esbjerg?

Jeg valgte at stille op, da det for mig er vigtigt at bidrage til et godt studiemiljø på læreuddannelsen i Esbjerg. Jeg ser det som noget ganske særligt at få lov til at påvirke den studiestruktur, som findes på min egen uddannelse. Desuden så interesserer skolepolitik og uddannelsespolitik på lærestudieområdet mig utroligt meget. Jeg lever efter devisen, at hvis man vil ændre noget, så må man selv gøre noget aktivt for det.  Samtidig var det for mig vigtigt at sikre, at Lærestuderendes Landskreds forsat havde en aktiv klub i Esbjerg.

Hvad vil du arbejde for på læreruddannelsen Esbjerg

Jeg vil arbejde for mere synlighed omkring LL i Esbjerg. Samtidig vil jeg i samarbejde med læreruddannelsen forsøge at sikre mere gennemskuelige vilkår for de studerende i forbindelse med praktik. For mig er det vigtigt, at praktikken bliver en rolig periode for de studerende, hvor de fokuseret kan arbejde med deres fagfaglige og pædagogiske praksis. Desuden vil jeg arbejde for at få flere aktive medlemmer og hverve flere medlemmer til LL. 

Hvad glæder du dig mest til ved arbejdet som klubformand

Jeg glæder mig til at kæmpe for de studerende og give dem mulighed for at få det bedst mulige uddannelsesforløb. Og så glæder jeg mig til at få gang i nogle fede projekter og arrangementer her i Esbjerg.