Nyheder

Læreruddannelsen Fyn: Ny formand for LL-klubben

26. november 2015

Karoline Sanggaard har ansvaret for arbejdet i den lokale LL-klub på Læreruddannelsen Fyn. Læs hvorfor hun valgte at stille op, og hvad hun vil arbejde for. 

Hvorfor har du valgt at blive formand for klubben på Læreruddannelsen Fyn?

Jeg har valgt at stille op som formand for LL Fyn, fordi jeg gerne vil være med til at være talerør for de studerende på de områder, hvor vores uddannelse ikke er tilstrækkelig og være med til at opdage mulige løsninger på de problemer, vi støder på. Jeg føler, at jeg som formand kan opnå en indsigt i mange af uddannelsen dilemmaer, som ruster mig til at kunne indgå i diskussioner om bl.a. vores uddannelses opbygning, kvalitet og indhold. 

Hvad vil du arbejde for på læreruddannelsen Fyn?

På Læreruddannelsen Fyn ønsker jeg særligt at arbejde for en højnet kvalitet i undervisningen og at skabe et mere seriøst og ambitiøst studie, end hvad det er nu. Dette kunne være gennem et øget antal undervisningstimer og et højere fagligt niveau i undervisningen samt gensidigt høje forventninger og krav mellem undervisere og studerende.  

Hvad glæder du dig mest til ved arbejdet som klubformand? 

Jeg glæder mig særligt til at indgå i et fællesskab, hvor vi forhåbentlig sammen kan rykke på nogle af de områder, hvor vi finder det nødvendigt. Derudover glæder jeg mig til at samarbejde på tværs af de forskellige læreruddannelser og dermed få indblik i og viden om, hvordan tingene bliver gjort på de andre uddannelser - alt sammen noget, jeg tror, der ruster os, som LL-klub, til at danne os klare holdninger til, hvad der virker, og hvad der ikke gør.