Nyheder

Læreruddannelsen Zahle: Ny formand for LL-klubben

16. december 2015

Jenny Maria Jørgensen har ansvaret for arbejdet i den lokale LL-klub på Læreruddannelsen Zahle. Læs om hendes ambitioner for læreruddannelsen og klubben lokalt, når Jenny fortæller om hvorfor hun valgte at stille op, og hvad hun vil arbejde for. 

Hvorfor har du valgt at stille op som formand for klubben på Læreruddannelsen Zahle?

Jeg stillede op som formand, fordi jeg ville være med til at skabe en bedre læreruddannelse – både på lokalt og nationalt plan. Vi står over for en masse udfordringer, som kræver fælles løsninger og klare stemmer. En sådan stemme håber jeg, at jeg kan være.

Hvad vil du arbejde for på læreruddannelsen Zahle?

I mit første år som formand for LL-Zahle, vil jeg lægge vægt på samarbejdet med de andre LL-klubber. Jeg tror på, at vi på Zahle kan lære meget af de veletablerede klubber rundt omkring i landet. Samtidigt giver et samarbejde mulighed for at lave endnu flere spændende aktiviteter, som vores medlemmer kan være en del af. 

På Zahle vil jeg gå i front for, at vi afvikler nogle lærerige faglige arrangementer, som kan biddrage til en faglig opkvalificering af os lærerstuderende. Arrangementerne skal sætte fokus på alle de dele af lærerfaget, vi ikke møder i den daglige undervisning og give inspiration til nye handlemuligheder for de studerende. 

Hvad glæder du dig mest til ved arbejdet som klubformand?

Jeg glæder mig til at skabe nogle endnu bedre rammer for de studerende på Zahle, så de kan dygtiggøre sig og få noget ud af deres medlemskab af Lærerstuderendes Landskreds. På Zahle er der en masse andre råd og udvalg, som hver dag biddrager til at skabe et godt og levende studiemiljø – det håber jeg, at LL klubben kan være en del af.