Nyheder

Månedens Lærerstuderende: Tine Henriette Slots

29. oktober 2015

Hver måned kårer Lærerstuderendes Landskreds månedens lærerstuderende. En lærerstuderende, som gør noget ekstra eller har en særlig historie. Har en af de dine medstuderende gjort sig fortjent til den fine titel? Så tip os på nyhedsbrev@llnet.dk.  

Hvem: Tine Henriette Slots

Hvor: Læreruddannelsen Roskilde 

Kan du beskrive din motivation for lærerstudiet? 

I virkeligheden er der flere ting, som motiverer mig. Helt grundlæggende er det fordi, jeg VIL det! Jeg har i forvejen en uddannelse og havde et godt job, som jeg sagde op (jeg er 36 år). Da jeg havde gjort det, kunne jeg frit vælge lige netop det, jeg havde lyst til. Valget faldt på læreruddannelsen efter overvejelser omkring, hvad et kommende job skulle indeholde, og hvordan jeg bedst kunne udnytte mine stærke sider. 

Beslutningen om at blive studerende har også betydet omprioriteringer i privatlivet, og det betyder selvfølgelig noget for min motivation. Men min nysgerrighed og videbegærlighed er ligeledes en stor del af min drivkraft. Lærerprofessionen er et spændende bredt område, og jeg har hele tiden lyst til at læse og vide mere.

 Hvorfor har du valgt at engagere dig i dit studie? 

Min motivation hænger sammen med mit engagement. Jeg ønsker at få det maximale ud af min uddannelse. Mit faglige udbytte har stor betydning for mig og min personlige udvikling, men i høj grad også for mine kommende elever. At være lærestuderende handler altså ikke kun om min og mine medstuderendes fremtid. Eleverne og deres læring er afhængige af vores lærerfaglige kompetencer. Her fristes jeg til at citere Løgstrup: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre, uden at han holder noget af dets liv i sin hånd”. Citatet fortæller det så fint. 

Hvad får du personligt ud at dit engagement? 

Jeg får naturligvis en personlig tilfredsstillelse her og nu. For mig er det en god følelse at vide, at man har kæmpet og gjort alt hvad man kunne. Men jeg håber da også, at min indsats og hårde arbejde i studiet kommer mig til gode i et kommende job som lærer - og til gavn for eleverne. 

Har en af de dine medstuderende gjort sig fortjent til den fine titel? Så tip os på nyhedsbrev@llnet.dk.