Nyheder

Ny på studiet: Helt klart praktikken!

10. februar 2017

Sådan svarede Rasmus Holme, da vi spurgte ham, hvad han synes var den bedste oplevelse i hans første halve år på læreruddannelsen. Læs vores anden del af føljetonen om at være ny på lærerstudiet, hvor Rasmus Holme gør status over sin første tid på professionshøjskolen, Metropol.

Der er nu gået et lille halvt år siden Rasmus Holme startede på læreruddannelsen, og han har nu for alvor stiftet bekendtskab med hverdagen på studiet. Samtidig har han også været i sin første praktik. Vi spurgte ham derfor, hvad der indtil videre har været den bedste oplevelse.

”Praktikken! Det er fedt, at vi kommer i praktik så tidligt på uddannelsen. Det gør, at studiet ikke bliver overakademisk. I stedet er det bundet op på vores egne oplevelser ude på skolerne,” lyder det begejstret fra den unge lærerstuderende, som forsætter:

”Det var lidt vildt. Vi havde kun haft et par måneders undervisning og var slet ikke polstret endnu. Men det var fedt, fordi man bare skal springe ud i det og prøve sig selv af. Visheden, om det er okay at fejle, er virkelig god. Det lærer man en masse af.” 

Et par skridt tættere virkeligheden

Ifølge Rasmus var undervisningen før praktikken en smule fortænkt og teoretisk. Det er nemlig svært at forholde sig til en fiktiv klasse, når man ikke kender til en konkret sammensætning af elever, niveauet og den daglige rytme. Derfor gav praktikken ekstra næring til lærerdrømmen. 

”Jeg er godt klar over, at vores praktik ligger et stykke fra virkeligheden, og det bliver en spændende tid, når vi er færdiguddannede. Omvendt set, er det fedt, at vi kan prøve tingene af og har tiden til det,” forklarer Rasmus og uddyber:

”Det er meget nemmere at planlægge niveauet og tempoet af en undervisningsgang hjemme på studiet, når man har fået erfaring med sig fra virkeligheden.”

Plads til at nørde

Praktikken var også muligheden for at gå helt i dybden med konkrete faglige problemstillinger. Fx diskuterede de i praktikgruppen livligt, hvordan de skulle motivere eleverne til at være stille i klasselokalet, og hvilke effekter de valgte metoder havde på lang sigt. 

”Vi oplevede, at man kunne bruge en klokke til at ringe ro i klasse. Vi synes dog ikke, at det er en brugbar vej. Den nemme vej er at bruge klokken, men jeg synes, at eleverne skal vide; hvorfor. Hvad hvis klokken en dag ikke længere er der?,” spørger Rasmus retorisk og fortsætter: 

”Det lyder som et banalt eksempel, men det er vigtigt, at eleverne lærer grunden til at være stille. At de skal respektere andre. Det er vigtigt for at kunne indgå i et fællesskab, at man kan forstå spillereglerne. Det kan klokken ikke lære dem.”

Værdifuld sparring

For Rasmus var mødet med kommende kollegaer også en særlig positiv oplevelse. Nu kunne han sammen med sine medstuderende endelig få lov til at diskutere sine tanker om faget med andre lærere.

”Alt bliver vendt og evalueret. Det er fedt, at vi har tiden til at diskutere vores faglighed sammen med vores praktiklærer. Jeg oplever, at de også synes, at det er spændende med nogle nye øjne på faget. Jeg føler, at vi er med til at udfordre den eksisterende praksis, og vi kan være med til at bidrage til faget og udvikle det," forklarer den unge lærerstuderende.

Alligevel har mødet med lærerlivet også været en øjenåbner for Rasmus Holme, og der er et stykke vej endnu.

”Vi snakkede en del i praktikgruppen om, at vi endnu ikke er klar til jobbet. Vi er nemlig usikre på, om vi fremtiden kan nå at forberede os til timerne. Vi ved jo, at vi får flere timer per undervisningsgang, end lærerne, til at forberede os i.” 

Skru ned for kontrollen

På trods af en fantastisk start på studiet er der dog en smule malurt at spore i bægret.

”Der er kommet nye deltagelseskrav på Metropol. De er ikke altid meningsgivende i forhold til det, vi skal lære. Det handler ofte mere om kontrol end læring,” fortæller Rasmus og fortsætter:

”Vi undervises i, hvordan man skaber de bedste rammer for at lære, og samtidig strider nogle ting i læreruddannelsens undervisning mod denne viden. Det er sgu lidt frustrerende.”

Samlet karakter

Alligevel er det nemt for Rasmus at gøre status på sin første tid på studiet. Han har nemlig intet at udsætte på faget, praktikken eller studiets opbygning.

”Jeg synes, at læreruddannelsen er godt strikket sammen. Vi havde et godt introforløb, og der er både gode rammer og undervisere. Her kan jeg ikke rigtig finde på noget dårligt at sige," afslutter Rasmus.

Redaktionen tolker dette til et stort 10 tal, og så vender vi tilbage til Rasmus, inden han for alvor går i gang med sine sommereksaminer.

Læs første del af føljetonen her

Kort om Rasmus

Navn: Rasmus Holme Nielsen

Alder 23 år

Hjemstavn: Hammel, Favrskov Kommune

Sted: Metropol, Frederiksberg

Linjefag: Dansk