Nyheder

Nyt fra formanden

9. november 2015

Oktober måned har blandt andet budt på SOPHIA-konference om folkeskolereformen og demo mod milliardnedskæringer på uddannelse. Læs med og få et indblik i, hvordan formand for Lærerstuderendes Landskreds, Christian Dalby, repræsenterer dig som medlem. 

SOPHIA-konference om folkeskolereformen

I starten af oktober var jeg til SOPHIA-konference. Her var folkeskolereformen på plakaten. Tænketanken Sophia havde inviteret en række fortalere for reformen til at give deres status på reformens implementering og besvare en række spørgsmål. Den underliggende tanke var nok, at oplægsholderne skulle udfordre en del af reformkritikerne, så der kunne vokse en, forhåbentlig, forsonende debat ud af skyttegravene.

Ny rapport: ”Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser”

I starten af oktober blev en længe ventet rapport også offentliggjort: ”Omkostningsanalyse af de videregående uddannelser”. Rapporten viser, at uddannelsesinstitutioner, over en bred kam, bruger flere penge på de enkelte grunduddannelser end de får i statstilskud. Andre interessante konklusioner er, at det er dyrere, per studerende, at lave små hold fremfor store, og dermed også, at hvis man øger antallet af elever på holdene bliver det billigere per studerende.

Reform af taxametersystemet

Samtidig med offentliggørelsen gjorde ministeren opmærksom på, at en reform af taxametersystemet er sat i proces. Der skal ses på, hvordan bevillingssystemet til videregående uddannelser skal skrues sammen for bedst muligt at understøtte kvalitet, relevans og regional uddannelsesdækning. Det nye bevillingssystem bliver søsat, efter grundige overvejelser, i 2018.

Nyt medlem af Forretningsudvalget

Lørdag d. 17. oktober trådte Nicolai Andersen ind i Lærerstuderendes Landskreds’ forretningsudvalg – velkommen til ham.

40.000 mødte op til demo mod besparelser på uddannelse

Sidste torsdag i oktober demonstrerede ca. 40.000 elever, studerende, undervisere, lærere og fagbevægelsesfolk i Århus og København mod milliardbesparelser på uddannelse. Undervejs blev vi bekræftet i, at vi er mange, der er enige om, at det er en falsk præmis, der ligger til grund for nedskæringerne.