Nyheder

Vil du have en observatør med til din reeksamen?

20. august 2015

Flere studerende skal til reeksamen i august og september. Er du en af dem, der gerne vil have en observatør med? Så kan Lærerstuderendes Landskreds hjælpe dig.

Hvis du er bekymret for, om din reeksamen kommer til at forløbe retmæssigt, ønsker du måske at have en observatør til stede. En observatør vil neutralt observere og notere eventuelle uretmæssige hændelser under eksaminationen og kan efterfølgende hjælpe dig i en eventuel klagesag.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at en observatør ikke fungerer som repræsentant for dig, men i stedet skal betragtes som et ekstra sæt øjne og ører.

I Lærerstuderendes Landskreds kan vi stille med en observatør, der kan hjælpe dig gennem processen. Kontakt din lokale LL-klub for mere information.