Nyheder

Praktik – gode råd

25. september 2015

For at få det maksimale ud af din praktik, er det en god idé at være forberedt. Men hvordan forbereder du dig bedst? Vi har samlet et par gode råd til dig her. Det gælder om at forberede sig på, hvad der skal ske både før, under og efter praktikforløbet.

Inden praktikforløbet

Før du starter i praktik, kan du søge information om dit praktiksted på nettet og fra andre studerende. Du bør desuden overveje, hvilke faglige og personlige mål du har for din praktik - samt hvilke kompetencer du ønsker at udvikle. Sørg for at fremlægge dine ønsker og forventninger til de andre involverede parter i praktikken. Gør dig også klart, hvad din praktikopgave skal handle om, så du kan samle empiri til den under praktikken.

Under praktikforløbet

Dit praktiksted er din arbejdsplads i den periode, du er i praktik. Derfor bør du møde dit praktiksted, som du ville møde en ny arbejdsplads. Det vil sige - du skal have respekt for din midlertidige arbejdsplads og dine kolleger, du skal overholde mødetider og give besked i god tid, hvis du er forhindret i at komme.

Det er en god idé at skrive dagbog eller logbog om din praktik og de udfordringer, du støder på. På den måde kan du løbende forholde dig til dine faglige og personlige målsætninger. Har du områder, du gerne vil vejledes mere i, skal du gøre din praktikvejleder opmærksom på det. Du skal også gøre opmærksom på, hvis du ikke har forstået en instruktion eller forklaring.

Husk at undersøge i uddannelseskontrakten, hvor mange vejledningstimer du har krav på, og sørg for at gøre brug af dem.

Efter praktikforløbet

Din evaluering af praktikken er et vigtigt redskab for din uddannelsesinstitution og for praktikstedet til at forbedre praktikken for dem, som kommer efter dig. Hvis du har skrevet dagbog eller logbog undervejs i dit praktikforløb, kan du bruge den i forbindelse med evalueringen. Det er en god idé at fortælle din praktikvejleder, hvis du ønsker sparring og evaluering af dine faglige og personlige målsætninger.

Læs mere i Lærerstuderendes Landskreds’ praktikpjece.