Nyheder

Praktik i udlandet: Bilbao tur/ retur 1. del

18. april 2017

I sommeren 2016 drog den 27-årige lærerstuderende, Sanne Sandberg, ned til Baskerlandet i det nordlige Spanien for at starte sin praktik. Det blev et møde med en spændende og fremmed kultur, som både gav hende faglige udfordringer og fantastiske minder for livet. Vi tog en snak med hende for at høre mere om hendes oplevelser. 

I august sidste år tog Sanne Sandberg til det nordlige Spanien for at starte i sin praktik i sit linjefag, historie, på skolen, Colegio Jesús-Maria Ikastetxea, i byen Bilbao. Turen var et stort skridt fra det daglige studieliv på læreruddannelsen, Blaagaard, som stillede krav til hendes selvstændighed og opfindsomhed.

Praktikoplevelsen blev også et møde med en anderledes tankegang og kultur både i og uden for klasseværelset, som gav hende stof til eftertanke og en masse nye spændende indtryk med sig hjem.

Den 27-årige sønderjyde var drevet af en indre lyst til at udfordre sig selv og stifte bekendtskab med en kultur, som på mange måde lignede hendes egen baggrund. Med rødder i grænselandet syd for Ribe har Sanne fra barnsben oplevede tæt på, hvordan lokal identitet og tilhørsforhold er vigtig. Derfor var Bilbao, som lægger i Baskerlandet, en enestående mulighed for at få flere perspektiver på emnet.

”Det var en mulighed for at tage i praktik i Baskerlandet i Spanien, og så fik jeg selv lavet en aftale i Bilbao. Jeg er meget interesseret i grænse- og mindretalsidentitet, da jeg selv er fra Sønderjylland, så jeg kender godt til det fra min egen baggrund,” fortæller Sanne og uddyber:

”Man bliver meget mere bevidst om sin identitet og kultur, da man hele tiden skal spille dem op mod hinanden. Det er det der med at definere sig selv, og hvordan det påvirker undervisningen. De er helt vildt bevidste om, at de er baskere og ikke spaniere, og det ville jeg gerne opleve.”

Efter at have ansøgt kunne hun rejse til Baskerlandet og starte på sit praktikophold, hvor Sanne, de næste fire måneder to gange om ugen, skulle være tilknyttet Colegio Jesús-Maria Ikastetxea i Bilbao.

Små knaster på vejen

Efter et par dage på det lokale universitet med et lynkursus i spansk var det for alvor tid til at starte på praktikken. På skolen blev hun derfor tilknyttet læreren, Maika, hvis undervisning hun skulle følge. De to fandt hurtigt fælles fodslag, men det var ikke helt uden bump på vejen.

”Vi havde ikke samme referenceramme i forhold til at snakke uddannelse og faglighed. Hun var uddannet i lingvistik og underviste i engelsk på skolen. Det betød, at jeg ikke var lige så fagfaglig som hende, og jeg ikke kunne undervise i mit linjefag,” fortæller Sanne og fortsætter:

”Maika ville rigtig gerne have, at jeg lærte noget. Hun vidste dog ikke helt, hvad hun skulle gøre, da der ikke var nogen uddannelsesplan. Derfor måtte jeg forsøge at forklare hende mit ståsted, og sammen fandt vi så et fælles fokus i min praktik.”

De fandt hurtigt ud af, at de kunne vælge at vende situationen til deres fordel. Derfor valgte hun at fokusere på en systematisk observation af undervisningen og klasseledelse frem for hendes eget linjefag.

Sanne i fuld gang med at hjælpe eleverne i undervisningen.

Mødet med klassekulturen

Med erfaring som lærervikar på Nørrebro og i Sønderjylland i bagagen konstaterede Sanne hurtigt, at der var verden til forskel mellem Danmark og Spanien, når det gælder klasseledelse. Hun oplevede her, at gennemsigtighed med regler og håndhævelsen af dem var anderledes end i Danmark.

”Min praktiklærer var meget dygtig og vellidt af eleverne, men jeg oplevede generelt set, at lærerne var mere autoritære end herhjemme, og eleverne hurtigt blev smidt ud af klassen,” fortæller den 27-årige lærerstuderende og fortsætter:

”Jeg oplevede, at eleverne ikke rigtig vidste, hvornår de overtrådte reglerne. Nogen gange skulle der næsten ingenting til, og andre gange kunne de få lov til at snakke i ét væk. De følte, at det var uretfærdigt. De kunne for eksempel forklare en klassekammerat, hvad læreren lige havde sagt, for så at blive smidt ud.”

Samtidig oplevede Sanne, at det hurtigt kunne blive en ond cirkel for eleverne og deres læring.

”Det er meget let at ekskludere eleverne ved at smide dem ud af klassen for at få ro, men så mister man dem jo også, når de er ude på gangen,” fortæller hun og uddyber problematikken:

”Jeg synes, at der er en stor forskel på at være en autoritet og autoritær. Man taber sin autoritet ved at være autoritær i sin undervisning. Det oplevede jeg rigtigt meget.”

Ifølge Sanne bar kulturen præg af, at der i klassen ikke var meget diskussion i plenum. I stedet var det mere envejskommunikation, hvor eleverne fik svaret af læreren.

Sanne viser Asterix og vikingerne i sin undervisning. Temaet er identitetskabelse i underholdning. 

Undervisning på engelsk

På trods af at hun ikke var tilknyttet en lærer, som havde samme undervisningsfag som hende selv, fik Sanne stadig mulighed for at tilrettelægge og gennemføre et undervisningsforløb for klassen. Sanne tog derfor udgangspunkt i sit fag, historie, og tilpassede det til klassen.

”Det gik godt at undervise på engelsk. Eleverne kender allerede til tre forskellige sprog, og de er vant til at begå sig på engelsk, og deres niveau er vildt højt for deres alder,” fortæller hun tydeligt imponeret og uddyber:

”Selv når de møder læreren på gangen, så fortsætter de med at tale engelsk sammen. Det er helt naturligt for dem og ret imponerende.”

Derudover skulle hun tilpasse sig den nye klassekultur uden at komme i konflikt med praktiklæren. Heldigvis kunne Sanne læne sig op af Maika og bruge hende til sparring.

”Jeg synes, at det er udfordrende, når jeg ikke kender klassen. Samtidig skulle jeg ikke underminere den måde, som Maika vælger at undervise på. Hun er super kompetent, men der er helt klart nogle kulturelle forskelle. Heldigvis kunne jeg læne mig op af hendes faglighed, hvilket var virkelig godt.”

Hendes undervisning blev da også en god erfaring, som hun kunne tage med sig videre.

”Jeg fik en god feedback på at lave klare opgaver, og så fik jeg at vide, at jeg var god til at improvisere, når min undervisning gik over eller under tid. Det var en god og lærerig oplevelse at løfte opgaven.”

Vi fortsætter med anden del i næste uge. Her kan du læse mere om hendes fritid ved siden af praktikken, samt hvad hun har taget med sig hjem af oplevelser og erfaringer

Bag om Sanne

Navn: Sanne Sandgaard.

Fra: Øster Gasse, Sønderjylland.

Studie: UCC Campus Carlsberg (tidl. Blaagaard).

Linjefag: Dansk udskoling, Historie & Kristendomskundskab. 

Bag om praktikopholdet i Bilbao

Praktiksted: Colegio Jesús-Maria Ikastetxea, tirsdag og fredag.

Klassetrin: Mellemtrin.

Universitet: To gange om ugen på universitetet: Universidad Del País Vasco,onsdag og torsdag.

Fag: Baskisk kultur & Baskisk historie (begge på engelsk) og et spansk kursus.