Nyheder

Snart er der årsmøde ’17

24. november 2016

Vær med til at beslutte, hvad Lærerstuderendes Landskreds skal arbejde med i fremtiden. Den 3.-5. marts ’17 afholder Lærerstuderendes Landskreds årsmøde, som er organisationens årlige generalforsamling. Som medlem kan du være med til at udstikke retningen for organisationens arbejde i det kommende år.

Den foreløbige dagsorden for årsmødet ser således ud:

 1. Valg af dirigenter
 2. Forretningsorden
 3. Beretning
 4. Klubbernes årsberetning
 5. Regnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Budget
 8. Revideret budget
 9. Valg af formand
 10. Valg af næstformand
 11. Valg af delegerede og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres ’17
 12. Valg af en kritisk revisor samt en revisorsuppleant for 2 år
 13. Valg af medlemmer til bestyrelsen fra professionshøjskolerne

Hold dig opdateret på hjemmesiden for årsmødet

Har du ændringsforslag til Lærerstuderendes Landskreds’ vedtægter, skal du indsende dem senest den 3. februar ’17 til sekretariatet. Øvrige ændringsforslag skal sekretariatet have modtaget senest den 10. februar ’17.

Tilmelding
Vil du gerne deltage som delegeret til årsmødet, skal du tage kontakt til din lokale klubformand eller kontakte sekretariatet

Sidste frist for tilmelding til Årsmøde er den 1. februar ’17. Årsmødet afholdes på læreruddannelsen i Jelling. Læs mere på hjemmesiden for årsmødet.