Nyheder

Snart er det tid til årsmøde ’16

8. december 2015

Kom og vær med til at beslutte, hvad Lærerstuderendes Landskreds skal arbejde med. Den 4.-6. marts ’16 afholder Lærerstuderendes Landskreds årsmøde. Årsmødet er organisationens årlige generalforsamling. Her kan du som medlem være med til at udstikke retningen for organisationens arbejde i det kommende år.

Hold dig opdateret på årsmøde-sitet

Den foreløbige dagsorden for årsmødet ser således ud:

 1.        Valg af dirigenter
 2.        Forretningsorden
 3.        Beretning
 4.        Klubbernes årsberetning
 5.        Regnskab
 6.        Indkomne forslag
 7.        Budget
 8.        Revideret budget
 9.        Valg af næstformand
 10.    Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer
 11.    Valg af delegerede og suppleanter til Danmarks Lærerforenings kongres ’16
 12.    Valg af en kritisk revisor samt en revi­sorsuppleant for 2 år
 13.    Valg af medlemmer samt suppleant til bestyrelsen fra professionshøjskolerne

 

Har du ændringsforslag til Lærerstuderendes Landskreds’ vedtægter, skal du indsende dem senest den 5. februar ’16 til sekretariatet. Øvrige ændringsforslag skal være sekretariatet i hænde senest den 12. februar ’16.

Tilmelding
Vil du gerne deltage som delegeret til årsmødet, skal du tage kontakt til din lokale klubformand eller Lærerstuderendes Landskreds' sekretariat. Sidste frist for tilmelding er den 1. februar ’16.