Bestyrelsen

I Lærerstuderendes Landskreds bestyrelse kan der sidde otte repræsentanter – én fra hver af de seks professionshøjskoler samt formandskabet. Formand og næstformand vælges af de delegerede studerende på årsmødet.

Bestyrelsen arbejder hovedsageligt med at varetage den politiske og organisatoriske drift af Lærerstuderendes Landskreds mellem årsmøderne. Bestyrelsen behandler således løbende aktuelle sager og arbejder hele tiden på at udvikle Lærerstuderendes Landskreds’ politiske profil. Bestyrelsen samles ordinært syv gange om året.

Formand og næstformand vælges af de delegerede studerende på årsmødet og begge frikøbes for deres et-årige valgperiode. På den måde kan de bruge al den tid, det kræver at varetage tillidsposten i organisationen.

Din nærmeste adgang til bestyrelsen er din lokale bestyrelsesrepræsentant, som er det direkte led mellem det landspolitiske og det lokale arbejde. 

Jenny Maria Jørgensen

Formand
Telefon: 30 92 55 15
Email: LLformand@dlf.org

Ditte Lundby Jensen

Næstformand
Telefon: 30 92 55 16 
Email: LLnaestformand@dlf.org

Rasmus Holme

Professionshøjskolen København
Email: PHKBH@dlf.org

Julie Storm Leth

University College Lillebælt
Email: UCL@dlf.org

Inge Bro Sørensen

University College Nord
Email: UCN@dlf.org

Mikkel Kobberholm

University College Syd
Email: UCSYD@dlf.org

Lina Kofoed Romanini

VIA University College
Email: VIA@dlf.org