Struktur

Sådan er rollerne fordelt i Lærerstuderendes Landskreds

Klubben - din lokale afdeling

Det lokale arbejde er vigtigt i Lærerstuderendes Landskreds. Derfor arbejder vi hele tiden på at få flere LL-klubber. Målet er at have en lokal klub på alle landets 15 læreruddannelsessteder. LL-klubberne arbejder med de relevante sager på uddannelsesstedet, hvor klubbernes overordnede mål er at varetage de lokale medlemmers interesser - det politiske såvel som det sociale.

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af ni repræsentanter - én fra hver af syv professionshøjskoler samt formandskabet. Bestyrelsens arbejde består hovedsageligt i at varetage den politiske og organisatoriske drift af Lærerstuderendes Landskreds mellem årsmøderne. Bestyrelsen arbejder derfor på at udvikle Lærerstuderendes Landskreds' politiske profil og behandler samtidig aktuelle sager løbende. 

Formandskabet

Formand og næstformand er som de eneste i organisationen frikøbte til deres hverv. Formandsskabet har det overordnede ansvar for organisationens eksterne og interne virke.

Årsmøde

Årsmødet er Lærerstuderendes Landskreds' øverste besluttende myndighed. Årsmødet afholdes den første weekend i marts hvert år. Til årsmøde bliver formandsskabet og bestyrelse valgt, og samtidigt bliver retningslinjerne for det følgende års politiske arbejde defineret.

Sekretariatet

Lærerstuderendes Landskreds har et professionelt sekretariat, som tager sig af henvendelser fra medlemmer og understøtter bestyrelsens arbejde. Sekretariatet varetager desuden opgaver som web, kommunikation, presse, økonomi og administration.