Vi har holdninger til læreruddannelsen

Vi arbejder politisk for at skabe den bedste læreruddannelse.

Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, som kæmper for at skabe den bedste læreruddannelse, så du står med de bedste vilkår som færdiguddannet lærer.

Lærestuderendes Landskreds er samtidig dit talerør til politikere og repræsentant overfor beslutningstagere.

Organisationens holdninger defineres af de forskellige politiske led i organisationen. Det sker bl.a. på årsmødet, hvor lærerstuderende fra hele landet mødes og drøfter udvikling af læreruddannelsen og beslutter organisationens holdninger og politiske retning. 

Lærerstuderendes Landskreds udvikler derfor hele tiden sine holdninger til læreruddannelsen og uddannelse generelt, som udmøntes til et principprogram og politikprogram. Dette er organisationens rettesnor i det daglige arbejde. 

Principprogram

Principprogrammet beskriver de grundlæggende værdier og mål for organisationens arbejde for alle led, der handler på organisationens vegne. Disse værdier og mål er defineret med udgangspunkt i en professionstænkning, hvor læreruddannelsen er omdrejningspunktet for udvikling af folkeskolen og demokratiet.

Læs principprogrammet her.

Politikprogram

Politikprogrammet udtrykker sammen med principprogrammet Lærerstuderendes Landskreds’ politiske holdninger. Politikprogrammet konkretiserer mange af de områder, som principprogrammet behandler. Herudover forholder politikprogrammet sig til andre relevante problemstillinger, der ikke er omfattet af principprogrammet.

Læs politikprogrammet her.

Har du input til forbedringer af vores politik eller forslag til emner, du synes, vi i Lærerstuderendes Landskreds skal drøfte, er du altid velkommen til at kontakte din lokale LL-klub eller sekretariatet.

 

Find vedtægterne her

Find de organisatioriske forhold her

Find de økonomiske procedurer her

Find LL's krav til en bedre læreruddannelse her

Find referat fra LL's årsmøde '19 her