Høringssvar

Lærerstuderendes Landskreds' høringssvar til lovgivning og bekendtgørelser fra diverse ministerier

Som de lærerstuderendes talerør er Lærerstuderendes Landskreds høringspart på flere ministeriers ansvarsområder. For at opnå maksimalt 

 2015

2014