Eksamen

Vi har samlet nogle gode råd til, hvad du kan gøre, hvis der opstår problemer i forbindelse med din eksamen

Det er altid en god idé at orientere dig i din studieordning, hvor det står beskrevet, hvilke regler der gælder ved prøver. Du kan finde din studieordning på dit uddannelsessteds hjemmeside.

Klage

Du skal tænke dig godt om, inden du klager. Det kan have konsekvenser, som du måske ikke har forudset. Fx er en ny bedømmelse eller reeksamen ingen garanti for en højere karakter. Faktisk kan udfaldet lige så vel blive den samme eller måske endda en lavere karakter.

Du kan klage over:

  • Prøvegrundlaget: Prøvespørgsmål, opgaver og lignende samt deres forhold
    til uddannelsens mål og krav
  • Prøveforløbet: Måden hvorpå din eksamen er foregået
  • Bedømmelsen: Udfaldet af din eksamen

Læs mere om, hvordan du klager i pjecen ’Klage over eksamen? – sådan gør du’.

Observatør

I Lærerstuderendes Landskreds kan vi stille med en observatør, hvis du er bekymret for, om din eksamination kommer til at forløbe retmæssigt. Det kan fx være på grund af tidligere personlige uoverensstemmelser med eksaminator.

En observatør vil neutralt observere og notere eventuelle uretmæssige hændelser under eksaminationen og derfra hjælpe dig videre i en eventuel klagesag. En observatør fungerer ikke som repræsentant for dig, men skal i stedet betragtes som et ekstra sæt øjne og ører.

Typisk vil du have et formøde med observatøren, hvor du kan fremlægge dine bekymringer. Herefter følger selve eksaminationen og et evalueringsmøde, hvor du og observatøren underskriver den observationsrapport, som observatøren har udformet.

Du er altid velkommen til at kontakte Lærerstuderendes Landskreds' sekretariat eller din lokale LL-klub for mere information.