Afbrudt praktik

Sådan er reglerne

Afbryder du din praktik i utide, skal dit praktiksted afgive en indstilling om, hvorvidt der er tilstrækkeligt grundlag for, at perioden kan vurderes. Hvis det er tilfældet, afgiver praktikstedet en skriftlig indstilling om vurdering af perioden. Indstillingen behandles efter de samme regler som ved afslutningen af en praktikperiode.

Er du kun halvvejs igennem din praktikperiode, anviser uddannelsesstedet så vidt muligt et andet praktiksted, hvor du kan genoptage din praktikuddannelse.