Forsikret i praktikken

Sådan er du dækket i praktikken

Når du er i praktik, kan du komme ud for, at din egen forsikring ikke dækker, hvis du eksempelvis kommer til at ødelægge et smartboard eller en elevs briller.

Som medlem af Lærerstuderendes Landskreds er du automatisk del af en fælles ansvarsforsikring, der dækker i netop disse situationer.

Kommer du selv til skade, mens du er i praktik og selv er ansvarlig for undervisningen, er du dækket af din praktikkommunes lovpligtige arbejdsskadeforsikring.

Vær opmærksom på, at forsikringen ikke dækker bortkomst eller tyveri. Vær desuden opmærksom på, at der på visse skader kan være en selvrisiko, som du selv skal betale. 

Forsikringen dækker ved praktik i Danmark og praktikperioder, der fremgår af din studieplan.