Praktik - gode råd

Få det bedste ud af din praktik

For at få det maksimale ud af din praktik, er det en god idé at være forberedt på forløbet både før, under og efter praktikken.

Inden praktikforløbet

Før du starter i praktik, er det en god idé at søge information om dit praktiksted på nettet og fra andre studerende. Du bør desuden overveje, hvilke faglige og personlige mål du har for din praktik, samt hvilke kompetencer du ønsker at udvikle.

Under praktikforløbet

Du bør møde dit praktiksted, som du ville møde en ny arbejdsplads. Du skal have respekt for din midlertidige arbejdsplads og dine kolleger, og du skal overholde mødetider og give besked i god tid, hvis du er forhindret i at komme.

Det er en god idé at skrive dagbog eller logbog om din praktik og de udfordringer, du støder på. På den måde kan du løbende forholde dig til dine faglige og personlige målsætninger. Har du områder, du gerne vil vejledes mere i, skal du gøre din praktikvejleder opmærksom på det.

Din praktikskole kan ikke kræve, at du dækker timer, hvis en lærer fx er syg – og vi anbefaler, du siger nej, da det ikke er din opgave som studerende i praktik at fungere som vikar.

Efter praktikforløbet

Din evaluering af praktikken er et vigtigt redskab for din uddannelsesinstitution og for praktikstedet til at forbedre praktikken for dine medstuderende. Hvis du har skrevet dagbog eller logbog undervejs i dit praktikforløb, kan du bruge den i forbindelse med evalueringen.

Det er en god idé at fortælle din praktikvejleder, hvis du ønsker sparring og evaluering af dine faglige og personlige målsætninger.

Læs mere i Lærerstuderendes Landskreds’ praktikpjece der besvarer de mest almindelige spørgsmål om praktikken.