Klage over praktikken

Du kan klage, hvis du er utilfreds med bedømmelsen af din praktik

Hvis du mener, at bedømmelsen af din praktik er uretfærdig, kan du indgive en skriftlig klage til dit uddannelsessted.

Hvis du vil klage over bedømmelsen af din praktik, skal det ske senest to uger efter, at du er blevet gjort bekendt med bedømmelsen. Fristen løber dog tidligst fra den dato, der er meddelt for offentliggørelsen. Klagen skal være skriftlig og begrundet.

Din klage skal sendes til dit uddannelsessted. Senest to uger efter bedømmerne har modtaget klagen, skal klagen være færdigbehandlet. Herefter får du hurtigst muligt meddelelse om resultatet.

Er du i tvivl om, hvor du skal sende din klage hen, eller har du brug for hjælp til at udforme den, er du velkommen til at kontakte din lokale LL-klub eller Lærerstuderendes Landskreds' sekretariat.

Vil du klage over andre forhold ved praktikken?

Føler du, at du har fået en uretfærdig behandling undervejs i praktikken, eller er der forhold, som generelt ikke har været i orden? Så kontakt din lokale LL-klub eller Lærerstuderendes Landskreds' sekretariat. Vi står altid klar til at vejlede dig.