Praktik i udlandet

Du har mulighed for at tage et praktikophold i udlandet

Opholdet skal være af samme varighed og placeres i samme tidsrum som den almindelige praktik.

Derudover gælder følgende regler:

  • Praktikopholdet skal indeholde undervisning af aldersgruppen 5–16 år
  • Praktikopholdet skal omfatte vejledning fra en lærer
  • Dit uddannelsessted skal godkende studieopholdet, og der skal være indgået en aftale mellem dig, værtsinstitutionen og dit uddannelsessted
  • Du skal have tilstrækkelige sproglige forudsætninger til at kunne få udbytte af studieopholdet
  • Du skal føre logbog, som skal munde ud i en rapport

Kontakt dit uddannelsessted for nærmere information.