Studiejob

Arbejder du som lærervikar eller har du et andet studiejob?

Hvis du arbejder som lærervikar, kan du søge hjælp gennem din lokale kreds eller din tillidsrepræsentant  – på visse betingelser. Hvis du har et andet studiejob skal du undersøge, hvilken fagforening, der dækker det fagområde, du arbejder inden for

Fast lærervikar

Hvis du som studerende er ansat som lærervikar i en periode på over tre måneder og arbejder mindst 50 % af en fuldtidsansættelse, skal du sørge for at blive overflyttet til din lokale kreds i Danmarks Lærerforening. I nogle tilfælde har kredsen allerede gjort det for dig.

Som vikar er du i et ansættelsesforhold, hvor du skal være omfattet af de regler og tilbud, der gælder for andre ansatte på skolen. Dette gælder blandt andet tilbud om juridisk bistand, økonomisk støtte i forbindelse med konflikt og kollektiv ansvarsforsikring.

For at opnå dækning i forhold til juridisk bistand, økonomisk støtte i forbindelse med konflikt og kollektiv ansvarsforsikring, skal du betale kontingent til din lokale kreds. Din dækning er afhængig af, om du har overstået din karensperiode.

Skolens tillidsrepræsentant skal vejlede og hjælpe dig i forhold til lige netop din situation.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør overflyttes til din lokale kreds, skal du kontakte tillidsrepræsentanten på din skole.

Andre studiejobs

Har du et studiejob inden for et andet fagområde end lærerfaget, er du ikke sikret faglig bistand fra Lærerstuderendes Landskreds i forbindelse med dit arbejde. Derfor skal du sørge for – udover dit medlemskab af Lærerstuderendes Landskreds - også at melde dig ind i den fagforening, der er relevant for det job, du udfører.

Hvis du fx har et studiejob i en butik, skal du altså både være medlem af Lærerstuderendes landskreds og HK.

Undersøg hvilken fagforening, der passer til dit studiejob.