Studieophold i udlandet

Du har mulighed for at tage på studieophold i udlandet

Du kan føje en international dimension til din uddannelse på forskellige måder. Med udvekslingsprogrammet ERASMUS kan du komme på studieophold i Europa, mens NORDPLUS giver dig mulighed for at læse et andet sted i Norden.

For ERASMUS gælder det at:

  • Du skal have overstået dit første år på læreruddannelsen
  • Opholdet skal give merit
  • Opholdet skal være på minimum tre måneder
  • Du kan tage din SU med
  • Du får penge til rejseudgifter + et mindre beløb hver måned 

For NORDPLUS gælder det at:

  • Du skal have overstået dit første år på læreruddannelsen
  • Opholdet skal give merit
  • Opholdet skal være på minimum én måned
  • Du kan tage din SU med

Vi anbefaler, at du orienterer dig om, hvorvidt din forsikring dækker dig, imens du er på studieophold i udlandet.

For nærmere information kontakt den internationale koordinator på dit uddannelsessted.