I Lærerstuderendes Landskreds’ forretningsudvalg sidder der syv medlemmer inkl. den daglige ledelse

Forretningsudvalget står hovedsageligt for at varetage den politiske og organisatoriske drift af Lærerstuderendes Landskreds (LL) i dagligdagen. De behandler løbende aktuelle sager og arbejder hele tiden på at udvikle LL’s politiske profil.

Forperson, næstforperson og forretningsudvalgsmedlemmer vælges af de delegerede studerende på årsmødet. Forperson og næstforperson holder orlov fra deres læreruddannelser og er fuldtidsfrikøbt for en etårig valgperiode. På den måde kan den daglige politiske ledelse bruge al den tid, det kræver, på at varetage tillidsposten i organisationen.

MØD

Forretningsudvalget

Anneline Larsen

Forperson

+45 30 92 55 15
ALA@dlf.org


Nikoline Rindung

Næstforperson

+45 30 92 55 16
NBR@dlf.org


Amalie Kjærgaard Johansen

Professionshøjskolen København

AKJ@dlf.org


Mette Munk Skytt

University College Lillebælt

MMS@dlf.org


Anne Pilgaard

VIA University College

API@dlf.org


Karoline Dolmer

VIA University College

KDO@dlf.org