LL’s bestyrelse

I Lærerstuderendes Landskreds’ forretningsudvalg sidder der syv medlemmer inkl. den daglige ledelse.

Forretningsudvalget står hovedsageligt for at varetage den politiske og organisatoriske drift af Lærerstuderendes Landskreds (LL) i dagligdagen. De behandler løbende aktuelle sager og arbejder hele tiden på at udvikle LL’s politiske profil.

Forperson, næstforperson og forretningsudvalgsmedlemmer vælges af de delegerede studerende på årsmødet. Forperson og næstforperson holder orlov fra deres læreruddannelser og er fuldtidsfrikøbt for en etårig valgperiode. På den måde kan den daglige politiske ledelse bruge al den tid, det kræver, på at varetage tillidsposten i organisationen.

MØD

Forretningsudvalget

Caroline Holdflod Nørgaard

Forperson

+45 20 87 54 06
CAHN@dlf.org

Lina Pedersen-Romanini

Næstforperson

+45 30 92 55 16
LLnaestforperson@dlf.org

Kim Koch Petersen

Faglig Sekretær

+45 28 43 21 92
LLfagligsekretaer@dlf.org

Feline Winther Elkjær Christensen

University College Lillebælt

UCL@dlf.org

Anneline Larsen

Professionshøjskolen København

PHKBH2@dlf.org

Lise Kruchov Rachlitz

VIA University College

VIA2@dlf.org

Nikoline Brockenhuus Rindung

Mette Munk Skytt

Sofie Kümpel