LL’s bestyrelse

I Lærerstuderendes Landskreds’ bestyrelse kan der sidde 10 repræsentanter inkl. den daglige ledelse. Alle professionshøjskoler er repræsenteret med en eller to bestyrelsesmedlemmer. Forperson og næstforperson vælges af de delegerede studerende på årsmødet.

Bestyrelsen står hovedsageligt for at varetage den politiske og organisatoriske drift af Lærerstuderendes Landskreds (LL) mellem årsmøderne. De behandler løbende aktuelle sager og arbejder hele tiden på at udvikle LL’s politiske profil. Bestyrelsen samles ordinært syv gange om året.

Forperson, næstforperson og faglig sekretær vælges af de delegerede studerende på årsmødet. De frikøbes alle tre for en etårig valgperiode. På den måde kan den daglige politiske ledelse bruge al den tid, det kræver at varetage tillidsposten i organisationen.

Din nærmeste adgang til bestyrelsen er gennem din lokale LL-klub. De lokale bestyrelsesrepræsentanter er det direkte led mellem det landspolitiske og det lokale arbejde.

MØD

Bestyrelsen

Caroline Holdflod Nørgaard

Forperson

+45 20 87 54 06
CAHN@dlf.org

Lina Pedersen-Romanini

Næstforperson

+45 30 92 55 16
LLnaestforperson@dlf.org

Kim Koch Petersen

Faglig Sekretær

+45 28 43 21 92
LLfagligsekretaer@dlf.org

Thomas Vind Jensen

University College Syd

UCSYD@dlf.org

Nanna Siff Meng Newstead

VIA University College

VIA1@dlf.org

Lise Kruchov Rachlitz

VIA University College

VIA2@dlf.org

Victoria Bragenholt Nissen

University College Nord

UCN@dlf.org

Feline Winther Elkjær Christensen

University College Lillebælt

UCL@dlf.org

Anna Gabrielle Brandt

Professionshøjskolen Absalon

PHAB@dlf.org

Trine Johanne Staur

Professionshøjskolen København

PHKBH1@dlf.org

Anneline Larsen

Professionshøjskolen København

PHKBH2@dlf.org