Karensperiode

Bliv medlem i Lærerstuderendes Landskreds og undgå den etårige karensperiode i Danmarks Lærerforening, når du står som færdiguddannet.

Karensperioden er kort fortalt, en periode hvor du endnu ikke har optjent ret til konfliktstøtte og juridisk bistand fra Danmarks Lærerforening.

For at opnå ret til konfliktstøtte og juridisk bistand fra Danmarks Lærerforening skal du være meldt ind i Lærerstuderendes Landskreds (LL) inden for de første ni måneder af studiet eller have været medlem i ét år.

Meld dig ind i løbet af de første ni måneder

Melder du dig ind i LL inden for de første ni måneder af dit studie, bortfalder karensperioden. Dermed er du også sikret konfliktstøtte og juridisk bistand, hvis du får et studiejob inden for Danmarks Lærerforenings overenskomstområde.

Nåede du ikke at melde dig ind på første år?

Nåede du ikke at dig ind i LL inden for fristen på ni måneder fra studiestart, kan du stadig nå at optjene anciennitet i Danmarks Lærerforening.

Som medlem af LL kan du få overstået hele eller dele af karensperioden på de 365 dage, imens du er studerende. Bemærk dog, at du først er sikret i dit studiejob efter et års medlemskab som studerende.

Venter du med at melde dig ind i Danmarks Lærerforening til du er færdiguddannet, har du først ret til konfliktstøtte og juridisk bistand efter ét års medlemskab. Samtidig går du glip af den rabat på dit kontingent, som du får ved at have været medlem af LL.