Barsel, sygemelding og orlov

Skal du holde barsel, sygemeldes for en længere periode eller står du i en anden situation, hvor du har brug for at tage orlov fra dit studie?

Brug din studievejleder

Uanset hvilken af de ovenstående situationer du står i, er det en god idé først at kontakte din studievejleder. Studievejlederen kan guide dig igennem reglerne for lige netop din situation, og I kan i fællesskab planlægge dit forløb.

Barsel fra studiet

Venter du barn og skal afholde barsel under dit uddannelsesforløb, skal du tage kontakt til din studievejleder. Gør det, så snart du har en idé om, hvornår du skal gå fra. Ud fra det kan I planlægge, hvor meget du kan nå af dine fag, og hvornår det passer bedst, at du kommer tilbage fra barsel.

Din økonomi under barsel

Inden for SU-systemet er der taget højde for barselsorlov, som kan tilrettelægges fleksibelt. 

Læs mere på www.su.dk eller tag kontakt til studievejledningen på din uddannelsesinstitution eller SU-vejlederen på dit uddannelsessted. 

Kontakt eventuelt din bopælskommune, hvis du har yderligere behov.

Længerevarende sygdom

Er du blevet syg med udsigt til et længerevarende sygdomsforløb, der forhindrer dig i at være aktivt deltagende i dit studie, har du mulighed for at sygemelde dig.

  • Tag kontakt til din studievejleder, som kender til proceduren for sygemelding på dit uddannelsessted, og sig at du skal sygemeldes fra dit studie.
  • Forhør dig samtidig, om de kræver en lægeerklæring som dokumentation for dit sygdomsforløb, og om du selv skal underrette dem der sidder med SU, at du sygemeldes, eller om dette først er nødvendigt, når du evt. skal søge om ekstra SU-klip.


Orlov

Har du brug for en pause fra dit studie, skal du tage kontakt til din studievejleder. Studievejlederen kan fortælle om dine muligheder, regler og uddannelsesstedets ansøgningsprocedure.