Barsel, sygemelding og orlov

Skal du holde barsel, sygemeldes for en længere periode eller står du i en anden situation, hvor du har brug for at tage orlov fra dit studie?

Brug din studievejleder

Uanset hvilken af de ovenstående situationer du står i, er det en god idé først at kontakte din studievejleder. Studievejlederen kan guide dig igennem reglerne for lige netop din situation, og I kan i fællesskab planlægge dit forløb.

Barsel fra studiet

Venter du barn og skal afholde barsel under dit uddannelsesforløb, skal du tage kontakt til din studievejleder. Gør det, så snart du har en idé om, hvornår du skal gå fra. Ud fra det kan I planlægge, hvor meget du kan nå af modulerne, og hvornår det passer bedst, at du kommer tilbage fra barsel.

Din økonomi under barsel

Du har mulighed for at få ekstra SU-klip, også selv om du har brugt alle dine almindelige SU-klip. For at få ekstra SU-klip må du ikke være erklæret studieinaktiv i måneden inden, du skal have pengene udbetalt. Du har derfor ikke mulighed for at få de ekstra klip, hvis du måneden inden holder orlov eller får anden offentlig støtte.

Hvis du bliver mor, mens du går på læreruddannelsen, kan du:

 • få 12 måneders ekstra SU-klip
 • tidligst søge om de ekstra klip tre måneder før terminsdatoen
 • få de ekstra SU-klip udbetalt fra to måneder før terminsdatoen
 • selv bestemme hvornår i uddannelsen, som du har fået barnet under, du vil have de ekstra klip udbetalt
 • få udbetalt de ekstra SU-klip
 • vælge at overføre op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU-klip du har til rådighed til barnets far. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (barnets far kan ikke overføre ekstra SU til dig).

Hvis du bliver far, mens du går på læreruddannelsen, kan du:

 • få seks måneders ekstra SU-klip
 • tidligst søge en måned før du vil have dine ekstra SU-klip udbetalt
 • tidligst få udbetalt den ekstra SU fra den måned, du får barnet
 • selv bestemme hvornår i uddannelsen, som du har fået barnet under, du vil have de ekstra klip udbetalt
 • få udbetalt de ekstra klip 
 • af barnets mor få overført op til seks måneder af de 12 måneders ekstra SU-klip, som hun har til rådighed. Gør hun det, har du 12 måneders ekstra SU-klip. Det kræver dog, at I begge går på en videregående uddannelse og opfylder betingelserne for at få SU (du kan ikke overføre noget af din ekstra SU til barnets mor).

 

Længerevarende sygdom

Er du uheldigvis blevet syg med udsigt til et længerevarende sygdomsforløb, der forhindrer dig i at være aktivt deltagende i dit studie, har du mulighed for at sygemelde dig.

 • Tag kontakt til din studievejleder, som kender til proceduren for sygemelding på dit uddannelsessted, og sig at du skal sygemeldes fra dit studie.
 • Forhør dig samtidig, om de kræver en lægeerklæring som dokumentation for dit sygdomsforløb, og om du selv skal underrette dem der sidder med SU, at du sygemeldes, eller om dette først er nødvendigt, når du evt. skal søge om ekstra SU-klip. 

Når du er sygemeldt, vil du stå som tilmeldt studiet men ikke aktiv grundet sygdom. Dermed vil du fortsat være berettiget til SU. I den sidste del af studiet vil du få bevilget klip svarende til den fornødne tid til færdiggørelse af uddannelsen, uanset at du evt. har opbrugt dine klip. Men dette sker kun, hvis du er registreret sygemeldt, så det er vigtigt at få på plads. 

Hvis du i stedet søger orlov, bliver du afmeldt studiet og vil derfor heller ikke være berettiget til SU i sygdomsperioden. Man kan ikke få sygedagpenge af SU, så man er henvist til at søge kontanthjælp, hvis man vælger orlov.

Orlov

Har du brug for en pause fra dit studie, skal du tage kontakt til din studievejleder. Studievejlederen kan fortælle om dine muligheder, regler og uddannelsesstedets ansøgningsprocedure.

Typisk kan du først søge orlov, når du har bestået dit første studieår. Dette gælder dog ikke, hvis du er blevet gravid eller er blevet indkaldt som værnepligtig.

Når du har orlov, må du ikke følge undervisningen eller gå til eksamen og du har ikke ret til SU. Du har dog ret til at arbejde og tjene penge, imens du har orlov fra dit studie.