Struktur

Lærerstuderendes Landskreds arbejder både lokalt og nationalt for at forbedre læreruddannelsen i hele Danmark. Herunder kan du få et overblik over kredsens struktur.

Lærestuderenes Landskreds (LL) er en kreds i Danmarks Lærerforening, der har fokus på lærerstuderende i hele Danmark. I LL vælges forpersonskab, forretningsudvalg og hovedbestyrelse hvert år på årsmødet. Herudover består kredsen af et sekretariat og en række aktive medlemmer på uddannelserne.

LL-klubben – din lokale afdeling

Det lokale arbejde er vigtigt i Lærerstuderendes Landskreds. LL-klubbernes overordnede mål er at varetage de lokale medlemmers interesser – det politiske såvel som det sociale på uddannelsesstederne.

Læs mere om LL-klubberne

Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen består af daglig ledelse, forretningsudvalget og en repræsentant fra hver klub. Hovedbestyrelsen mødes en gang i kvartalet, og har til opgave at tage stilling til organisationens kvartalsregnskab samt et til to politiske temaer. Hovedbestyrelsen er organisationens øverste myndighed mellem årsmøderne.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af 5 medlemmer samt daglig ledelse. Forretningsudvalget har ansvaret for organisationens drift.

Læs mere om forretningsudvalget

Daglig ledelse

Den daglige ledelse består af forperson og næstforperson, som har ansvaret for den daglige drift og ledelse af organisationen.

Årsmøde

Årsmødet er LL’s øverste besluttende myndighed. Årsmødet afholdes den første weekend i marts hvert år. Til årsmødet bliver forpersonskabet, forretningsudvalget og hovedbestyrelsen valgt. Samtidigt bliver retningslinjerne for det følgende års politiske arbejde defineret.

Sekretariatet

LL har et professionelt sekretariat, som tager sig af henvendelser fra medlemmer og understøtter bestyrelsens arbejde. Sekretariatet varetager desuden opgaver som web, kommunikation, presse, økonomi og administration.

Læs mere om sekretariatet