Struktur

Lærerstuderendes Landskreds arbejder både lokalt og nationalt for at forbedre læreruddannelsen i hele Danmark. Herunder kan du få et overblik over kredsens struktur.

Lærestuderenes Landskreds (LL) er en kreds i Danmarks Lærerforening, der har fokus på lærerstuderende i hele Danmark. I LL vælges forpersonskab og bestyrelse hvert år. Udover bestyrelsen og forpersonskabet består kredsen af et sekretariat og en række aktive medlemmer på uddannelserne.

LL-klubben – din lokale afdeling

Det lokale arbejde er vigtigt i Lærerstuderendes Landskreds. LL-klubbernes overordnede mål er at varetage de lokale medlemmers interesser – det politiske såvel som det sociale på uddannelsesstederne.

Læs mere om LL-klubberne

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af ti repræsentanter – én fra hver af syv professionshøjskoler, samt forpersonskabet. Bestyrelsens arbejde består hovedsageligt i at varetage den politiske og organisatoriske drift af LL mellem årsmøderne. Bestyrelsen arbejder på at udvikle LL’s politiske profil og behandler samtidig aktuelle sager løbende. 

Læs mere om bestyrelsen

Daglig ledelse

Forperson, næstforperson og faglig sekretær er som de eneste i organisationen frikøbte til deres hverv. Forpersonskabet har det overordnede ansvar for organisationens eksterne og interne virke.

Årsmøde

Årsmødet er LL’s øverste besluttende myndighed. Årsmødet afholdes den første weekend i marts hvert år. Til årsmødet bliver forpersonskabet og bestyrelsen valgt, og samtidigt bliver retningslinjerne for det følgende års politiske arbejde defineret.

Sekretariatet

LL har et professionelt sekretariat, som tager sig af henvendelser fra medlemmer og understøtter bestyrelsens arbejde. Sekretariatet varetager desuden opgaver som web, kommunikation, presse, økonomi og administration.

Læs mere om sekretariatet