Om os

Lærerstuderendes Landskreds er din studieorganisation, mens du går på læreruddannelsen. Som medlem bliver du en del af et fællesskab med 5.000 andre lærerstuderende.

Vi er selv lærerstuderende, der stræber efter at skabe den bedste læreruddannelse. Lærerstuderendes Landskreds ønsker en læreruddannelse med et tilstrækkeligt antal undervisningstimer og en god kobling mellem undervisningsfag, pædagogiske fag og praktik. Vi arbejder for at skabe de bedst mulige rammer for, at du kan lykkes under dit studie og i dit kommende arbejde.

Vi mener

Lærestuderendes Landskreds arbejder politisk for at skabe den bedste læreruddannelse.

Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, som kæmper for at skabe den bedste læreruddannelse. Det gør vi, så du står med de bedste vilkår som færdiguddannet lærer.

Lærerstuderendes Landskreds er dit talerør til politikere og en repræsentant overfor beslutningstagere.

Struktur

Lærerstuderendes Landskreds arbejder både lokalt og nationalt for at forbedre læreruddannelsen i hele Danmark. Herunder kan du få et overblik over kredsens struktur.

Lærestuderenes Landskreds (LL) er en kreds i Danmarks Lærerforening, der har fokus på lærerstuderende i hele Danmark. I LL vælges forpersonskab og forretningsudvalg hvert år. Udover forretningsudvalget og forpersonskabet består kredsen af et sekretariat og en række aktive medlemmer på uddannelserne.

Din lokale afdeling

Lærerstuderendes Landskreds har lokale afdelinger på de fleste af landets læreruddannelser – i daglig tale LL-klubber.

En LL-klub består af en gruppe aktive studerende, som har lyst til at engagere sig i at forbedre rammerne for din uddannelse og skabe et godt studiemiljø på dit uddannelsessted.

Klubben er de lærerstuderendes talerør på dit uddannelsessted. De arbejder for at sikre, at jeres behov og meninger bliver hørt. 

Aktiv i LL

Bliv aktiv i LL og vær med til at forme dit studiemiljø og din uddannelse.

Det er dig som studerende, der er hverdagens ekspert på din uddannelse. Det er derfor også dig, der bedst kender til de problemstillinger, man som studerende kan opleve på dit uddannelsessted.

LL’s Forretningsudvalg

I Lærerstuderendes Landskreds’ forretningsudvalg  sidder der 7 repræsentanter inkl. den daglige ledelse. Forretningsudvalget vælges på LL’s årsmøde ligesom forperson og næstforperson også vælges af de delegerede studerende der.

Forretningsudvalget står hovedsageligt for at varetage den politiske og organisatoriske drift af Lærerstuderendes Landskreds (LL) mellem årsmøderne. De behandler løbende aktuelle sager og arbejder hele tiden på at udvikle LL’s politiske profil.

Sekretariatet

Lærerstuderendes Landskreds har et sekretariat, der understøtter organisationen og den politiske ledelse.

Sekretariatets opgave er i dagligdagen at rådgive medlemmer, der kommer i problemer undervejs på studiet, og at hjælpe organisationens tillidsvalgte med at udføre deres arbejde. Sekretariatet varetager desuden opgaver som web, kommunikation, presse, økonomi og administration.

En del af Danmarks Lærerforening

Lærerstuderendes Landskreds (LL) er en kreds i Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforening er en fagforening for ca. 84.000 medlemmer, hvoraf de fleste er ansat i den danske folkeskole. Fagforeningen har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved.