Råd & vejledning

Som medlem af Lærerstuderendes Landskreds kan vi hjælpe dig med problemer vedrørende dit studie, dit studiejob, såvel som i din praktik. Vi er specialister i læreruddannelsen og kan give dig specifik rådgivning om dine vilkår og rettigheder som studerende.

Du er altid velkommen til at kontakte vores sekretariat, hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål her på siden eller har brug for vores hjælp i forbindelse med en konkret sag. Vi vil meget gerne hjælpe dig.

Læreruddannelsen

Læreruddannelsen er en fireårig uddannelse. Uddannelsen giver dig både et teoretisk og et praktisk grundlag til at støtte elever i deres udvikling af faglige, sociale og demokratiske kompetencer.

Som lærerstuderende får du mulighed for at udvikle dine undervisningskompetencer gennem uddannelsens faste praktikperioder. Du kan sammensætte din egen uddannelse ved at vælge de fag, du er interesseret i.

A-kasse

Meld dig ind i a-kassen som gratis studiemedlem og få mulighed for dagpenge fra første dag som færdiguddannet.

Du kan melde dig ind i Lærernes a-kasse ganske gratis, hvis du er under 30 år.

Melder du dig ind i a-kassen som gratis studiemedlem, har du ret til dagpenge fra din allerførste dag som færdiguddannet.

Studiejob

Arbejder du som lærervikar, kan du søge hjælp til faglig bistand gennem din lokale kreds eller din tillidsrepræsentant. Hvis du har et andet studiejob, skal du undersøge hvilken fagforening, der dækker det fagområde, du arbejder indenfor.

Som lærervikar er du i et ansættelsesforhold, hvor er omfattet af de regler og tilbud, der gælder for andre ansatte på skolen. Dette gælder blandt andet tilbud om juridisk bistand, økonomisk støtte i forbindelse med konflikt og kollektiv ansvarsforsikring

Praktik

Praktikken er et øvelsesrum. Det er en spændende, udfordrende og krævende periode. Herunder finder du en række værktøjer og råd, der kan klæde dig godt på til din kommende praktik.

I Lærerstuderendes Landskreds (LL) kæmper vi for at skabe bedre rammer for din praktik på læreruddannelsen. Vi vil have flere og længere praktikforløb, og kvaliteten skal være højere.

Klage over eksamen?

Opstår der problemer i forbindelse med din eksamen, kan Lærestuderenes Landskreds hjælpe dig med råd og vejledning.

Som medlem af Lærerstuderenes Landskreds (LL) kan vi hjælpe dig gennem forløbet, hvis du ønsker at klage i forbindelse med en eksamen. Vi kan også hjælpe dig, hvis du er bekymret for, hvorvidt din eksamination kommer til at forløbe retmæssigt.

Barsel, sygemelding og orlov

Skal du holde barsel, sygemeldes for en længere periode eller står du i en anden situation, hvor du har brug for at tage orlov fra dit studie?

Uanset hvilken af de ovenstående situationer du står i, er det en god idé først at kontakte din studievejleder. Studievejlederen kan guide dig igennem reglerne for lige netop din situation, og I kan i fællesskab planlægge dit forløb.

Studieophold i udlandet

Du har mulighed for at tage på studieophold i udlandet fx med ERASMUS eller NORDPLUS.

Du kan føje en international dimension til din uddannelse på mange forskellige måder. Med udvekslingsprogrammet ERASMUS kan du komme på studieophold i Europa, mens NORDPLUS giver dig mulighed for at læse et andet sted i Norden.