Klage over eksamen?

Opstår der problemer i forbindelse med din eksamen, kan Lærestuderenes Landskreds hjælpe dig med råd og vejledning.

Som medlem af Lærerstuderenes Landskreds (LL) kan vi hjælpe dig gennem forløbet, hvis du ønsker at klage i forbindelse med en eksamen. Vi kan også hjælpe dig, hvis du er bekymret for, hvorvidt din eksamination kommer til at forløbe retmæssigt.

Det er en god idé at starte med at orientere dig om hvilke regler, der gælder ved prøver. De står beskrevet i din studieordning og uddannelsesstedes fag-, eksamens- og prøvebeskrivelser. Du kan finde alle relevante dokumenter på dit uddannelsessteds hjemmeside.

Klage

Er du havnet i en situation, hvor du føler dig uretfærdigt behandlet til en eksamen, har du mulighed for at indgive en klage. Du kan klage over:

  • Prøvegrundlaget: Prøvespørgsmål, opgaver og lignende samt deres forhold til uddannelsens mål og krav
  • Prøveforløbet: Måden hvorpå din eksamen er foregået
  • Bedømmelsen: Udfaldet af din eksamen 

Du skal tænke dig godt om, inden du klager. Det kan have konsekvenser, som du måske ikke har forudset. Fx er en ny bedømmelse eller reeksamen ingen garanti for en højere karakter. Faktisk kan udfaldet lige så vel blive det samme eller måske endda en lavere karakter.

Observatør

I LL kan vi stille med en observatør, hvis du er bekymret for, om din eksamination kommer til at forløbe retmæssigt. Det kan fx være på grund af tidligere personlige uoverensstemmelser med eksaminator.

En observatør vil neutralt observere og notere eventuelle uretmæssige hændelser under eksaminationen. Derfra kan observatøren hjælpe dig videre i en eventuel klagesag. En observatør fungerer ikke som repræsentant for dig, men skal i stedet betragtes som et ekstra sæt øjne og ører.

Typisk vil du have et formøde med observatøren, hvor du kan fremlægge dine bekymringer. Herefter følger selve eksaminationen og et evalueringsmøde, hvor du og observatøren underskriver den observationsrapport, som observatøren har udformet.

Du er altid velkommen til at kontakte LL’s sekretariat eller din lokale LL-klub for mere information.