Studieophold i udlandet

Du har mulighed for at tage på studieophold i udlandet fx med ERASMUS eller NORDPLUS.

Du kan føje en international dimension til din uddannelse på mange forskellige måder. Med udvekslingsprogrammet ERASMUS kan du komme på studieophold i Europa, mens NORDPLUS giver dig mulighed for at læse et andet sted i Norden.

For ERASMUS gælder det, at:

  • du skal have overstået dit første år på læreruddannelsen
  • opholdet skal give merit
  • opholdet skal være på minimum tre måneder
  • du kan tage din SU med
  • du får penge til rejseudgifter + et mindre beløb hver måned.

For NORDPLUS gælder det, at:

  • du skal have overstået dit første år på læreruddannelsen
  • opholdet skal give merit
  • opholdet skal være på minimum én måned
  • du kan tage din SU med.

Vi anbefaler, at du orienterer dig om, hvorvidt din forsikring dækker dig, imens du er på studieophold i udlandet.

For nærmere information kontakt den internationale koordinator på dit uddannelsessted.

Er du interesseret i at tage en mindre del af din uddannelse i udlandet, kan du tage din praktik i udlandet. Læs mere om praktik i udlandet.