Vi mener

Lærestuderendes Landskreds arbejder politisk for at skabe den bedste læreruddannelse.

Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, som kæmper for at skabe den bedste læreruddannelse. Det gør vi, så du står med de bedste vilkår som færdiguddannet lærer.

Lærerstuderendes Landskreds er dit talerør til politikere og en repræsentant overfor beslutningstagere.

Organisationens holdninger defineres af de forskellige politiske led i organisationen. Det sker blandt andet på årsmødet. Her mødes lærerstuderende fra hele landet og drøfter udvikling af læreruddannelsen og uddannelse generelt. Det er på årsmødet at organisationens holdninger og politiske retning besluttes. De udmøntes til et principprogram og et politikprogram, som er organisationens rettesnor i det daglige arbejde. 

Principprogram

Principprogrammet beskriver de grundlæggende værdier og mål for organisationens arbejde. Samtidig er det en rettesnor for alle de led, der handler på organisationens vegne. Værdier og mål er defineret med udgangspunkt i en professionstænkning, hvor læreruddannelsen er omdrejningspunktet for udvikling af folkeskolen og demokratiet.

Læs principprogrammet

Politikprogram

Politikprogrammet udtrykker sammen med principprogrammet Lærerstuderendes Landskreds’ politiske holdninger. Politikprogrammet konkretiserer mange af de områder, som principprogrammet behandler. Herudover forholder politikprogrammet sig til andre relevante problemstillinger, der ikke er omfattet af principprogrammet.

Læs politikprogrammet

Vedtægter

Læs vedtægterne 

Organisatoriske bestemmelser

Læs de organisatoriske bestemmelser

LL’s krav til en bedre læreruddannelse

Læs LL’s krav til en bedre læreruddannelse

Samværspolitik

Læs LL’s samværspolitik

Referat fra LL’s årsmøde

Læs referatet fra LL’s årsmøde 2021