Vi mener

Læs udspillet:

Sådan får vi flere dygtige lærere, pædagoger, socialrådgivere og sygeplejersker udgivet af Lærerstuderendes Landskreds (LL), Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende (SDS) og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS). Udgivet 19. marts 2024.


Lærestuderendes Landskreds arbejder politisk for at skabe den bedste læreruddannelse.

Lærerstuderendes Landskreds er en partipolitisk uafhængig organisation, som kæmper for at skabe den bedste læreruddannelse. Det gør vi, så du står med de bedste vilkår som færdiguddannet lærer.

Lærerstuderendes Landskreds er dit talerør til politikere og en repræsentant overfor beslutningstagere.

Organisationens holdninger defineres af de forskellige politiske led i organisationen. Det sker blandt andet på årsmødet. Her mødes lærerstuderende fra hele landet og drøfter udvikling af læreruddannelsen og uddannelse generelt. Det er på årsmødet at organisationens holdninger og politiske retning besluttes. De udmøntes til et principprogram og et politikprogram, som er organisationens rettesnor i det daglige arbejde. 

Principprogram

Principprogrammet beskriver de grundlæggende værdier og mål for organisationens arbejde. Samtidig er det en rettesnor for alle de led, der handler på organisationens vegne. Værdier og mål er defineret med udgangspunkt i en professionstænkning, hvor læreruddannelsen er omdrejningspunktet for udvikling af folkeskolen og demokratiet.

Læs principprogrammet

Politikpapirer

Politikpapirerne udtrykker sammen med principprogrammet Lærerstuderendes Landskreds’ politiske holdninger. Politikpapirerne konkretiserer mange af de områder, som principprogrammet behandler. Herudover forholder politikpapirerne sig til andre relevante problemstillinger, der ikke er omfattet af principprogrammet.

Det mener LL om folkeskolen

Det mener LL om praktik og skolen som meduddanner

Det mener LL om struktur og sammenhæng i læreruddannelsen

Det mener LL om studerendes rettigheder og levevilkår

Det mener LL om studiekulturen på læreruddannelsen

Det mener LL om undervisere på læreruddannelsen

Det mener LL om bæredygtighed i læreruddannelsen 

Det mener LL om normbevidsthed

Det mener LL om inklusion og specialpædagogik 

Det mener LL om teknologiforståelse og digital dannelse 

Vedtægter

Læs vedtægterne 

Organisatoriske bestemmelser

Læs de organisatoriske bestemmelser

Samværspolitik

Læs LL’s samværspolitik

Referat fra LL’s årsmøde

Læs referatet fra LL’s årsmøde 2023