En del af Danmarks Lærerforening

Sammenhæng mellem dit studieliv og dit fremtidige arbejdsliv. 

Lærerstuderendes Landskreds (LL) er en kreds i Danmarks Lærerforening. Danmarks Lærerforening er en fagforening for ca. 84.000 medlemmer, hvoraf de fleste er ansat i den danske folkeskole. Fagforeningen har til formål at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser, at styrke sammenholdet og at virke for udvikling af folkeskolen og de øvrige områder, medlemmerne beskæftiges ved.

Som studerende og medlem af LL er du også medlem af Danmarks Lærerforening. Derfor kan du gøre brug af både LL’s og Danmarks Lærerforenings medlemsfordele.

Anciennitet i Danmarks Lærerforening

Som medlem af LL optjener du anciennitet i Danmarks Lærerforening. Ønsker du dækning fra den dag, du er færdiguddannet som lærer, skal du have meldt dig ind i LL inden for de første 9 måneder af dit studie eller været medlem af LL i 3 måneder. Læs mere, om Danmarks Lærerforenings obligatoriske karensperiode.

Melder du dig først ind i Danmarks Lærerforening efter din studieperiode, vil du blive omfattet af karensperioden på 3 måneder. I denne periode har du ikke ret til støtte eller rådgivning.